Vervanging knieprothese
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Contact

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, bespreek deze dan met de orthopedisch consulent. Via Mijn Rijnstate kunt u altijd een e-consult starten. U ontvangt dan in de meeste gevallen binnen twee werkdagen een reactie. Bij spoed is een e-consult niet geschikt.

Contact na uw ontslag

Heeft u na uw ontslag vragen of heeft u hulp nodig? Dan kunt u contact opnemen met de orthopedisch consulenten. Zij hebben een telefonisch spreekuur op werkdagen tussen 9.00 en 9.45 uur.

Problemen
Krijgt u last van koorts, extreme pijn, plotselinge roodheid, plotselinge zwelling, toenemende wondlekkage of andere klachten die met uw operatie te maken kunnen hebben? Neem dan bij voorkeur contact op met de orthopedisch consulent op werkdagen tussen 9.00 uur en 9.45 uur.

Tijdens kantooruren, buiten het telefonisch spreekuur, belt u met de polikliniek Orthopedie/Chirurgie.

Op zaterdag en zondag belt u bij een acuut en dringend probleem dat niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag tussen 10.30 uur en 11.00 uur rechtstreeks met de afdeling Orthopedie van Rijnstate Arnhem. Buiten deze tijden in het weekend en doordeweeks buiten kantooruren belt u met de huisartsenpost van uw regio.

Neem bij vermoedens van een wondinfectie contact met ons op
Vermoedt u dat u een wondinfectie heeft, neem dan contact op met de orthopedisch consulent of de (poli)kliniek Orthopedie (of laat uw huisarts dit doen). Het is niet verstandig met antibiotica te starten voordat de orthopedisch chirurg de wond heeft beoordeeld. Mochten er wondkweken afgenomen moeten worden, dan zouden de al gestarte antibiotica de uitkomsten van de wondkweken kunnen verstoren. Verwijder in de eerste week na de ingreep het Aquacelverband alleen als dit noodzakelijk is.

Voor algemene vragen over uw ontslag uit het ziekenhuis kunt u bellen met de verpleegafdeling. Ook kunt u via Mijn Rijnstate een e-consult starten. U krijgt dan meestal binnen twee werkdagen een reactie. Bij spoed is een e-consult niet geschikt.

Telefoonnummers

Orthopedieconsulent (maandag t/m vrijdag 9.00 tot 9.45 uur) 088 - 005 7292
Polikliniek Orthopedie 088 - 005 7744
Afdeling Orthopedie Rijnstate Arnhem 088 - 005 6833
Afdeling Fysiotherapie Rijnstate Arnhem 088 - 005 6366

Aanbieders hulpmiddelen

Informatie uitgiftepunten Medipoint 088 - 1020 100
Informatie uitgiftepunten Vegro 0800 - 288 77 66
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: