Vervanging knieprothese
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

De operatie

De orthopedisch chirurg voert de operatie uit, meestal samen met een orthopedisch chirurg in opleiding. Tijdens de operatie bent u onder voortdurende controle van de anesthesioloog. Deze bewaakt onder meer uw ademhaling, hartslag en bloeddruk.

De revisieprothese
De prothese kan gedeeltelijk of geheel vervangen worden. Uw orthopedisch chirurg heeft met u besproken welke optie voor u het beste is. De prothesecomponenten die worden gebruikt bij een revisie van een knie zijn qua ontwerp meestal anders dan de componenten van de eerste (primaire) prothese. Aangezien er vaak aantasting is van het bot en er sprake is van mindere botkwaliteit, is de steel van de prothese zowel voor het onderbeen als het bovenbeen langer en dikker dan bij primaire prothese. Hierdoor geven ze de prothese meer steun. Soms moet de orthopedisch chirurg tijdens de ingreep een andere keus maken dan gepland, bijvoorbeeld omdat de kwaliteit van het bot minder is dan verwacht.

Hoe verloopt de operatie?

De orthopedisch chirurg maakt een verticale snee over de knie op de plaats van uw oude litteken. Soms is het nodig om het litteken te verlengen. De strekpees wordt gedeeltelijk ingesneden, zodat we de knieschijf tijdens de operatie kunnen omklappen. Later wordt deze teruggehecht. De spieren worden niet beschadigd.

 • De meest eenvoudige vorm van een revisieoperatie is de wissel van de insert (meniscusblok). Deze kunststof schijf kan vervangen worden vanwege slijtage.
 • Bij vervanging van de femurcomponent en/of de tibiacomponent wordt het cement dat voor de fixatie diende, verwijderd. Soms is het cement heel broos en zit het al wat los, zodat dit makkelijk verwijderd kan worden. Als het cement nog stevig vast zit, kan het broze bot breken bij het verwijderen van het cement. We herstellen dat door de gebroken botten met schroeven vast te zetten.
 • Het kan voorkomen dat er rond de revisieprothese bot getransplanteerd moet worden, omdat het omliggende bot van mindere kwaliteit is. Het bot is in dit geval dun of sommige stukjes ontbreken. Bottransplantatie kan door middel van donorbot plaatsvinden.
 • Om beter zicht te krijgen op het operatiegebied doen we tijdens de revisieoperatie vaak een tuberositas osteotomie. Hierbij wordt de aanhechting van de pees aan het bovenste gedeelte van het onderbeen (de tuberositas) losgemaakt en een stukje van het bot meegenomen. Na het plaatsen van de revisieprothese wordt het stukje bot met daaraan de pees weer teruggeplaatst en vastgezet met schroeven.
 • Het gewrichtsoppervlak wordt bijgewerkt en het bot goed schoongemaakt.
 • De orthopedisch chirurg plaatst eerst een proefprothese en daarna de definitieve prothese die met botcement wordt vastgezet.
 • We verwijderen vocht en weefsel en zetten dat op kweek.

De wond wordt gehecht met ‘nietjes’. Veertien dagen na de operatie worden deze verwijderd. De duur van de operatie is afhankelijk van de ingreep en kan variëren van ongeveer een half uur tot drie uur. Op de operatiekamer wordt bij u een drukverband aangelegd om zwelling en bloeduitstorting zoveel mogelijk tegen te gaan. Het drukverband wordt de dag na de operatie verwijderd. Hierna krijgt u een comprinetkous aan die voor de operatie is aangemeten. Deze kous draagt u overdag om eventuele zwelling tegen te gaan.

De mogelijkheden bij een infectie in het kniegewricht:

 • De orthopedisch chirurg verwijdert de prothese. Let op: Als een prothese korter dan zes weken geleden is geplaatst blijft de prothese zitten, spoelen we de knie schoon en krijgt u antibiotica via een infuus toegediend.
 • Het (knie)gewricht wordt schoongespoeld.
 • De orthopedisch chirurg plaatst een spacer (afbeelding A). Een spacer is een tijdelijke prothese die gemaakt is van botcement. In dit cement zit antibiotica die vrijkomt in het operatiegebied. De spacer vult de plaats op waar de prothese zat. Hierdoor blijven uw spieren op de goede lengte. Bij een latere operatie kan de orthopedisch chirurg de nieuwe prothese dan makkelijker plaatsen. De prothese bestaat meestal uit twee delen en soms uit één blok.
 • We verwijderen vocht en weefsel en zetten dat op kweek.
  Hiermee onderzoeken we of en welke bacteriën de infectie veroorzaken en welk antibioticum in dat geval het meest geschikt is om de infectie te bestrijden.
 • Als er geen bacteriën meer uit de kweken komen en de infectiewaarden in uw bloed zijn goed, kunnen we de nieuwe prothese plaatsen. Als er wel bacteriën in de kweken zitten, kan een operatie volgen om het gewricht weer schoon te maken
A: knie met geïmplanteerde spacer
B: knie met totale revisieprothese met tuberositas osteotomie (vooraanzicht)
C: knie met totale revisieprothese met tuberositas osteotomie (zijaanzicht)

Helaas kunnen er ondanks deze intensieve behandeling toch bacteriën achterblijven. Dit kan betekenen dat er meer operaties en antibiotica nodig zijn en uw prothese alsnog verwijderd moet worden (als dit nog niet het geval was).

Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten
Uw operatiegegevens worden geregistreerd in de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten. Met dit register neemt het inzicht in de effectiviteit en kwaliteit van protheses toe. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dat tegen uw orthopedisch chirurg zeggen.

Bekijk de video voor meer informatie over de landelijke registratie van prothesen.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: