Vervanging knieprothese
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Na de operatie

Wat gebeurt er na de operatie?

Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer (verkoeverkamer). Hier controleren we regelmatig uw bloeddruk, hartslag, temperatuur en ademhaling. Als u goed wakker bent, gaat u terug naar uw kamer op de verpleegafdeling en bellen we uw contactpersoon. Na de operatie kunt u pijn hebben. Het kan voorkomen dat u een morfinepompje krijgt, dat gekoppeld is aan uw infuus. Als u pijn heeft, kunt u uzelf een kleine hoeveelheid van deze stof toedienen door op het knopje van de pomp te drukken. U kunt uzelf nooit te veel toedienen. U krijgt op vaste tijden tabletten tegen de pijn. Als dit niet voldoende is, zal de anesthesioloog andere medicijnen voorschrijven. Tegen eventuele misselijkheid als gevolg van de operatie, kunt u medicijnen krijgen. U mag weer eten en drinken.

Het kan voorkomen dat de anesthesioloog beslist om u één nacht naar de afdeling PACU (Post Anesthesia Care Unit) te laten gaan. Deze afdeling is bedoeld voor extra controle. Als alles goed gaat, mag u de dag na de operatie weer naar uw kamer op de verpleegafdeling.

Injecties en infuus
Om trombose te voorkomen, krijgt u voor 5 weken bloedverdunnende middelen voorgeschreven. De eerste week in de vorm van een injectie en daarna in tabletvorm.
U start met de injecties op de operatiedag. De dag na de laatste injectie begint u met de tabletten. Heeft u een tijdelijke prothese gekregen (spacer)? Dan moet u gedurende de hele spacerperiode bloedverdunnende middelen gebruiken. De eerste week in de vorm van een injectie, en daarna in tabletvorm. Als u al antistollingsmiddelen gebruikt dan kan het in uw geval anders zijn.

Naast het infuus kan er bij u een katheter in de blaas ingebracht zijn. Dit is een kunststof slangetje waardoor uw urine direct in een kunststof zakje wordt opgevangen. Deze katheter is voor de eerste uren na de operatie. De katheter wordt verwijderd als het gevoel in het onderlichaam terug is na de ruggenprik. De verpleegkundige zal, nadat u voor het eerst weer heeft geplast, met een bladderscan (een soort echo) controleren of u goed uitgeplast heeft. Het infuus verwijderen we als u geen antibiotica meer krijgt via het infuus. Uw wond is afgedekt met een speciaal verband, dat ontwikkeld is om zeven dagen te blijven zitten. Het bestaat uit een absorberend gedeelte en een comfortabele, flexibele laag die waterproof is.

Het verband kan veel vocht absorberen en vasthouden en vormt een barrière voor bacteriën en virussen waardoor de kans op een wondinfectie geminimaliseerd wordt. Het vrij komen van bloed en vocht na de operatie is normaal. U mag het verband zeven dagen na de operatie thuis verwijderen.

Fysiotherapie na de operatie
Afhankelijk van de ingreep komt de fysiotherapeut ongeveer 3 uur na de operatie of de eerste dag na de operatie bij u. De fysiotherapeut informeert u over de behandeling, neemt de eerste oefeningen met u door en start met looptraining. Wanneer en in welke mate u uw been mag belasten en buigen is afhankelijk van de ingreep en vaak pas na de operatie bekend. De orthopedisch chirurg informeert u hierover. Uw fysiotherapeut leert u met krukken, rollator of looprek te lopen.
De mate waarin u uw been direct na de operatie mag belasten kan variëren van:

  • direct volledig belasten (op geleide van pijn);
  • een belasting van 50 procent (half belast);
  • aantippend belasten;
  • zes weken onbelast lopen, gevolgd door zes weken lopen met krukken, rollator of looprek.

Bovenstaande kan al dan niet met een brace gecombineerd worden. Is er bij u ook een tuberositas osteotomie gedaan, dan is buiging van de knie maar beperkt mogelijk. Dit houdt in dat een buiging van ongeveer 60 tot 90 graden in de eerste 6 weken na de operatie mogelijk is. Ook na het plaatsen van een spacer kan de knie maar beperkt buigen, ongeveer 10 tot 30 graden. U krijgt daarnaast een brace aangemeten voor extra stevigheid, want de spacer zit niet zo stevig vast als een prothese. Deze draagt u als u uit bed komt.

De fysiotherapeut oefent met u, indien toegestaan, de beweeglijkheid, de kracht en het op de juiste wijze gebruiken van uw knie tijdens dagelijkse activiteiten.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: