Vervanging knieprothese
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Naar huis

Wanneer mag u naar huis?

U verblijft ongeveer twee tot vijf dagen in het ziekenhuis. Dit hangt af van de ingreep en de belastbaarheid van de knieprothese. Als u een infectie heeft hangt uw verblijfsduur af van de behandeling hiervan. Als er geen complicaties zijn mag u naar huis zodra:

  • u zelfstandig in en uit bed kunt komen (als u alleen woont);
  • u veilig en zelfstandig met een loophulpmiddel kunt lopen;
  • de wond (nagenoeg) droog en de pijn onder controle is.

Uw vervoer van het ziekenhuis naar huis regelt u zelf. Als u thuiszorg krijgt, heeft de transferverpleegkundige tijdens de opname met u afgesproken vanaf wanneer en hoe vaak u de thuiszorg kunt verwachten.

Revalideren in een zorghotel of herstellingsoord
Heeft u ervoor gekozen om na ontslag uit het ziekenhuis tijdelijk te verblijven in een zorghotel of herstellingsoord, dan is het belangrijk dat u daar een reservering heeft gedaan. Gaat u naar een zorghotel of herstellingsoord, dan gelden dezelfde ontslagrichtlijnen als voor de patiënten die naar huis gaan. U regelt zelf het vervoer naar het zorghotel. Het ziekenhuis tekent geen medische verklaring voor noodzakelijk verblijf in het zorghotel of herstellingsoord.

Revalideren in een verpleeghuis
Soms is het nodig dat u voor een korte periode (een paar weken) gaat revalideren in een verpleeghuis. Dit valt onder geriatrische revalidatiezorg. Deze revalidatie is alleen bedoeld voor zeer kwetsbare ouderen. Kwetsbaar wil in dit geval zeggen dat u bijvoorbeeld naast de klachten aan uw knie ook andere lichamelijke aandoeningen heeft die van invloed kunnen zijn op uw herstel en revalidatie. Ook heeft u tijdens uw revalidatie hulp van meerdere zorgverleners nodig. Door de huidige wetgeving komen weinig patiënten in aanmerking voor geriatrische revalidatiezorg. Een medewerker van het transferbureau beoordeelt of u in aanmerking komt voor revalidatie in een verpleeghuis als u na uw operatie niet naar huis kunt.

Mogelijkheden vervoer
U kunt in een personenauto naar huis, het zorghotel of verpleeghuis vervoerd worden door familie of kennissen. Dit is de meest voorkomende wijze van vervoer na een knieoperatie. Een andere mogelijkheid is om gebruik te maken van een (rolstoel)taxi. Dit vervoer krijgt u niet vergoed vanuit het ziekenhuis.

Het is verstandig voor de opname bij uw zorgverzekeraar te informeren of u voor een eenmalige vervoersregeling in aanmerking komt. Het is belangrijk dat u dit zelf voor opname regelt. Krijgt u van de zorgverzekeraar geen vergoeding voor het vervoer, houdt u er dan rekening mee dat u de taxikosten naar huis contant moet betalen. Het ziekenhuis tekent hiervoor geen medische verklaring. U kunt ook gebruik maken van de Regiotaxi. Deze is goedkoper, maar u moet er wel lid van zijn (en vergeet uw pasje niet).

Het ziekenhuis regelt de (rolstoel)taxi voor u. Maakt u gebruik van een rolstoeltaxi, dan is het de bedoeling dat u (of iemand anders voor u) voor het ontslag zelf een rolstoel regelt en ervoor zorgt dat de rolstoel op de dag van ontslag op de afdeling aanwezig is. Hiervoor kunt u bij de uitleen van de thuiszorg terecht. De rolstoelen zijn inklapbaar.

Fysiotherapie na uw opname
Thuis voert u zelfstandig de oefeningen uit die de fysiotherapeut van Rijnstate u heeft geleerd. U zet uw revalidatie voort onder begeleiding van een fysiotherapeut bij u in de buurt. U krijgt hiervoor een verwijzing en overdracht mee. Het hangt van uw zorgverzekering af of u alle behandelingen vergoed krijgt. U kunt hiernaar informeren bij uw zorgverzekeraar.

U neemt zelf contact op met een fysiotherapiepraktijk in uw woonomgeving, bij voorkeur al vóór opname. Als u na uw opname naar een zorghotel, herstellingsoord of verpleeghuis gaat dan bespreekt de fysiotherapeut daar met u of het nodig is dat u thuis nog fysiotherapie krijgt.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: