Uw ziekenhuis met lokaties in Arnhem, Zevenaar, Velp, Dieren en Arnhem-Zuid.


Kwaliteit oncologische zorg Rijnstate

Wij vinden het belangrijk om patiënten en hun naasten meer inzicht te geven in de kwaliteit van onze oncologische zorg. Op onderliggende pagina's geven we voor een aantal kankersoorten informatie over patiënttevredenheid, het aantal behandelingen, complicaties na een operatie en wacht- en toegangstijden. Deze informatie wordt in Nederland nauwkeurig geregistreerd door externe instanties, waardoor we onze kwaliteit van zorg kunnen vergelijken met het gemiddelde van andere ziekenhuizen in Nederland.

Vooralsnog gaat het om informatie over borstkanker, longkanker, prostaatkanker en maagkanker. In de komende maanden zullen we ook kwaliteitsgegevens van andere kankersoorten publiceren.