Ondersteunende zorg bij kanker
Balie Oncologisch Centrum
Laatste informatie over het coronavirus

Psychosociale begeleiding

Kanker is een ingrijpende diagnose die alle aspecten van uw leven beïnvloedt: naast fysiek ook psychisch, sociaal en geestelijk. U kunt hierbij begeleiding krijgen van het psychosociale team. Dit team bestaat uit een medisch psycholoog en een medisch maatschappelijk werker of geestelijk verzorger.  U kunt denken aan het omgaan met en verwerking van de ziekte, de gevolgen voor uw dagelijkse leven zoals zorg voor kinderen, werk, financiën en praktische zaken, invloed op relaties, veranderd toekomstperspectief, levens- en geloofsvragen, psychische problemen.

Voor wie is het?

Patiënten en hun naasten, tijdens het gehele ziekteproces.

Afspraak maken?

U kunt uw zorgen en vragen bespreekbaar maken bij uw medisch specialist of oncologisch verpleegkundig specialist. Het kan ook zijn dat uw behandelend arts of verpleegkundig specialist u heeft aangeraden begeleiding bij het psychosociale team te zoeken. Zij kunnen u verwijzen naar medische psychologie, medisch maatschappelijk werk of geestelijk verzorging.

Neemt u contact op met:
• Medische psychologie, telefoonnummer 088 – 005 7761
• Medisch maatschappelijk werk, telefoonnummer 088 – 005 6354
• Geestelijk verzorging,  telefoonnummer 088 – 005 6354

Behandeling van kanker

Voor de behandeling van bijna alle vormen van kanker kunt u bij Rijnstate terecht. Goed georganiseerde patiëntenzorg en aantoonbaar hoge kwaliteit zijn belangrijke kenmerken van onze zorg voor mensen met kanker.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: