Behandeling van kanker

Ondersteunende zorg bij kanker

Kanker is ingrijpend voor u en uw omgeving. Behalve lichamelijke klachten kunt u vragen of problemen ervaren op emotioneel, sociaal of spiritueel gebied. Veel van deze vragen of problemen kunt u met uw arts of verpleegkundige bespreken. Ook zijn er hulpverleners in en buiten het ziekenhuis die u kunnen ondersteunen.

Wat houdt het in?

Bij uw medische behandeling kunt u ondersteuning krijgen door een maatschappelijk werker, psycholoog, geestelijk verzorger, diëtist, fysiotherapeut of medisch ethicus. Deze hulpverleners in het ziekenhuis werken samen met de medisch specialisten en verpleegkundig specialisten. Daarnaast kunnen wij u doorverwijzen naar betrouwbare instanties of ondersteunende zorgverleners. Het spreekuur Integrative Medicine van Rijnstate biedt u de gelegenheid advies in te winnen over mogelijkheden voor aanvullende zorg buiten het ziekenhuis.

Voor wie is het?

Ondersteunende zorg is beschikbaar voor alle patiënten van het Oncologisch Centrum.

Hoe komt u in aanmerking?

Uw arts of verpleegkundig specialist kan u de ondersteunende zorg aanraden. Daarnaast kunt u ook zelf informeren bij uw arts of verpleegkundig specialist. Tijdens uw behandeling krijgt u bovendien een vast aanspreekpunt. Dit kan een verpleegkundige of een zorgcoördinator zijn. U kunt bij uw zorgcoördinator ook informeren naar de mogelijkheden voor ondersteunende zorg.

Wat kost het?

Wij bieden u ondersteunende zorg in het ziekenhuis aan of u krijgt een doorverwijzing naar een instelling of zorgverlener buiten het ziekenhuis. Meestal krijgt u deze behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Let op: een aantal instellingen buiten Rijnstate kan u wel om een eigen bijdrage vragen.

Wij bieden in Rijnstate de volgende ondersteunende zorg aan:

 Voor ondersteunende zorg buiten het ziekenhuis kunt u de verwijsgids van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) raadplegen:

Inloophuizen en lotgenotencontact

Het Braamhuis in Zevenaar en het Toon Hermans Huis in Arnhem zijn er voor mensen die kanker hebben of er juist van genezen zijn, hun familieleden, overige naasten en nabestaanden. Hier kunt u zonder afspraak of verwijzing bij geschoolde vrijwilligers terecht voor informatie en activiteiten. Ook kunt u hier uw ervaringen delen met lotgenoten.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: