Wondzorg
Patient op bed, wondconsulent verbindt been

Onderzoek en behandeling

Het doel van de behandeling is het stimuleren van de genezing van uw wond of het voorkomen van verslechtering van uw wond, als deze om welke reden dan ook niet kan genezen. Door tijdens de diagnose en behandeling naar de verschillende aspecten van de wond te kijken, streven we naar de meest optimale wondbehandeling. Dit doen we volgens de meest actuele landelijk geldende en vakinhoudelijke richtlijnen. Behandeladviezen en preventieve leefstijladviezen zijn zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwd.

Uw behandeling en wondverzorging

Om tot een juiste behandeling voor uw wond te komen, doen we eerst onderzoek naar de oorzaak van de slechte wondgenezing en kijken we naar uw klachten. Het onderzoek bestaat uit een uitgebreid gesprek en lichamelijk onderzoek door de arts en een gespecialiseerd verpleegkundige dermatologie, verpleegkundig specialist wond of wondconsulent. Soms is er extra onderzoek nodig, zoals een diagnostisch vaatonderzoek, röntgenfoto, wondkweek of biopt. Op basis van het onderzoek doen we een voorstel voor uw behandeling en verzorging.

Sommige wonden zijn zo gecompliceerd dat u thuis professionele hulp nodig heeft om de wond te laten behandelen. Als het nodig is vragen we daarvoor thuiszorg aan. Ten slotte adviseren we u wat u zelf kunt doen om de wond te laten genezen en welke factoren van invloed kunnen zijn op de wondgenezing.

Factoren die invloed hebben op de wondgenezing

Naast de medische behandeling en wondzorg (zoals de juiste wondbedekker) zijn nog meer factoren van invloed op het genezingsproces van een wond.

 • Uw motivatie als patiënt
  Het is belangrijk dat u betrokken wordt en bent bij de behandeling. Met de juiste kennis over de wond, wondverzorging en over preventie (van nieuwe wonden), kunt u de wondgenezing zelf beïnvloeden en verbeteren.
 • Uw lichamelijk conditie
  Om uw lichamelijke conditie op peil te houden, kijken we eerst naar de behandeling van onderliggende ziektes die van invloed kunnen zijn op de wondgenezing. Ook is het van belang dat u niet rookt en geen alcohol drinkt. Het is verder belangrijk een goed evenwicht na te streven tussen activiteit en rust.
 • Voeding
  Een goede voeding bevordert de wondgenezing. De aanwezigheid van wonden betekent voor het lichaam een extra behoefte aan eiwit. Dit wordt veroorzaakt door stikstofverlies door weefselbeschadiging, bloedverlies en uittredend vocht. Extra eiwit kan geleverd worden door eiwitrijke producten, zoals melkproducten, vlees, vis, kaas en noten. Ook is er extra behoefte aan energie. Dit wordt veroorzaakt door een verhoogd metabolisme. Energieverrijking is te verkrijgen door brood dik te besmeren, door tussendoortjes als koek, cake, kaas, worst of nootjes te eten of een scheutje niet geklopte slagroom of crème fraiche aan groente, vla, soep of pap toe te voegen. Als dit niet of onvoldoende helpt, kunt u hulp vragen aan een diëtiste.
 • Medicijngebruik
  Een aantal medicijnen heeft invloed op het wondgenezingsproces. Zo remmen corticosteroïden de wondgenezing en hebben cytostatica een remmende invloed op de celdeling, waardoor wonden minder snel genezen. Antibiotica en goede pijnbestrijding kunnen daarentegen een positief effect hebben op de wondgenezing, evenals vitaminen A en C.
 • Beweging en bloedcirculatie
  Beweging (actief of passief) is ook van invloed op de wondgenezing. Dit bevordert namelijk de doorbloeding. Daarnaast is het belangrijk dat er niet teveel druk is op de wond, zodat bloed en zuurstof goed kunnen circuleren. Kort gezegd: als er geen bloed bij het wondbed kan komen, kan de wond niet genezen.
 • Pijn
  Iedereen ervaart pijn op zijn of haar eigen wijze. U bent daarom de enige die kan aangeven hoeveel pijn u heeft. We vragen daarom aan u om aan te geven hoeveel pijn u ervaart. Dit kan bijvoorbeeld met een VAS-score, waarbij u met de cijfers van 0 tot 10 aangeeft hoeveel pijn u ervaart (10 is dan de ergst mogelijke pijn).
 • Adequate pijnbestrijding
  Adequate pijnbestrijding is bij wondpijn van belang om onder andere:
  - stress en daarmee een verstoorde afweer en verstoorde wondgenezing te voorkomen;
  - uw comfort te verhogen;
  - het vertrouwen tussen u en het behandelteam te verhogen.
 • Wondinfectie
  Bij elke wond treedt er een besmetting op. Deze ontstaat via de huid, de slijmvliezen, de lucht, handen en/of besmette voorwerpen. Meestal is dit geen probleem voor de wondgenezing en kan het lichaam dit zelf oplossen. Maar als de afweer tegen infecties verlaagd is, kan deze besmetting veranderen in een infectie. De micro-organismen krijgen de kans zich in het weefsel te vermenigvuldigen en dat leidt tot roodheid, zwelling, warmte en pijn. Hierdoor kan de wondgenezing stagneren
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: