IVF en ICSI
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand
Laatste informatie over het coronavirus

Eiceldonatie

In sommige gevallen bespreekt de arts eiceldonatie. Bijvoorbeeld omdat een vrouw onvoldoende eicellen heeft om zelf spontaan zwanger te worden. Een andere vrouw staat dan eicellen af ten behoeve van haar. Vaak is dit een vriendin, familielid of bekende. De ontvangster zorgt zelf voor een eiceldonor.

Na een intakegesprek met de arts bekijken we of die eiceldonor geschikt is om de behandeling in te zetten. Daarnaast vinden ook gesprekken plaats met een psycholoog. Enerzijds zijn deze gesprekken bedoeld om alle emotionele aspecten rondom eiceldonatie te bespreken. Anderzijds bekijkt de psycholoog ook of er mogelijk problemen op psychosociaal gebied te verwachten zijn tijdens het eiceldonatietraject. De eiceldonor moet ook een donorpaspoort invullen om registratie in het Stichting Donorgegevens in Den Haag compleet te maken.

Nadat alle gesprekken plaats hebben gevonden en het team (artsen en psycholoog) akkoord zijn met de behandeling, wordt het traject in gang gezet.

De ontvangster start met medicatie om de baarmoeder gereed te maken voor een terugplaatsing van een embryo. De eiceldonor doorloopt de stimulatie volgens de in deze map beschreven IVF-procedure. Bij zwangerschap gaat de ontvangster door met haar medicatie tot 6 weken na de terugplaatsing.

Risico bij zwangerschap
Bij een zwangerschap na eiceldonatie is er een verhoogd risico op een miskraam, groeivertraging, hoge bloeddruk en zwangerschapsvergiftiging. We adviseren om zwangerschapscontroles in het ziekenhuis te laten plaatsvinden.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: