IVF en ICSI
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand
Laatste informatie over het coronavirus

Kans op zwangerschap

De kans op een zwangerschap na IVF of ICSI bedraagt gemiddeld 20 tot 25%. De kans op een miskraam is echter iets hoger dan na een spontaan ontstane zwangerschap. Daarbij moet worden aangetekend dat in een gewone situatie een vrouw vaak pas in een iets later stadium ontdekt dat ze zwanger is en kan een zeer vroege miskraam worden aangezien voor een verlate, heftige menstruatie.

De kans op een doorgaande zwangerschap voorbij 12 weken ligt rond de 20%. Uiteraard is er pas sprake van een succesvolle behandeling als deze resulteert in de geboorte van een kind. Als de eerste 12 weken voorbij zijn, is de kans op de geboorte van een kind groter dan 95%.

Deze getallen betreffen slechts gemiddelden. Enkele belangrijke factoren voor het slagen zijn de leeftijd van de vrouw, de embryokwaliteit en het aantal embryo’s dat wordt ingebracht. Variaties in deze factoren maken dat individuele kansen ver uiteen kunnen liggen. Uw arts bespreekt deze met u.

In elke fase van de behandeling kan er iets misgaan. Soms reageren de eierstokken slecht of niet op de hormonen waardoor er weinig of geen eicellen verkregen worden. Ook bestaat de kans dat geen van de eicellen bevrucht wordt. Toch krijgen acht à negen van de tien gestarte vrouwen een embryotransfer, terwijl er twee à drie zwanger worden. De kans op het niet lukken van de behandeling is dan ook het grootst in de fase na de embryotransfer ten gevolge van het uitblijven van innesteling. De kennis over het innestelingproces is nog zeer beperkt en mogelijkheden om invloed erop uit te oefenen zijn er niet.

Tenslotte is er net zoals bij een spontaan ontstane zwangerschap een kleine kans op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap (ca. 2% van alle zwangerschappen).

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: