IVF en ICSI
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand
Laatste informatie over het coronavirus

IVF- / ICSI-behandeling in Rijnstate

In Nederland is er slechts een beperkt aantal klinieken met een vergunning voor een IVF-laboratorium. Al vele jaren voert Rijnstate IVF- en ICSI-behandelingen uit in nauwe samenwerking met de polikliniek Voortplantingsgeneeskunde en het IVF-laboratorium van het UMC Utrecht. Het UMC Utrecht is de vergunninghoudende kliniek en Rijnstate is een transportziekenhuis. Dit betekent dat de voorbereiding, de hormoonbehandeling en de follikelpunctie in ons ziekenhuis plaatsvinden. De laboratoriumprocedure en de embryotransfer vinden in het UMC Utrecht plaats. De fase na de embryotransfer valt weer onder verantwoordelijkheid van Rijnstate. Op deze wijze proberen wij te voorkomen dat u vaker ver moet reizen wanneer u niet in de buurt van een IVF-centrum woont.

Tijdens de IVF-behandeling moet u een aantal keren het ziekenhuis bezoeken. We hebben voor u een globaal overzicht van deze afspraken gemaakt om u een indruk te geven hoe vaak en waarvoor u naar het ziekenhuis moet te komen.

Welke afspraken heeft u in Rijnstate?

Intakegesprek
Voor een intakegesprek (bij uw arts) kunt u veelal binnen een paar weken terecht op de polikliniek Voortplantingsgeneeskunde. Een IVF- of ICSI-behandeling kan doorgaans starten binnen enkele weken of later als u dat wilt. Tijdens het intakegesprek bij de arts worden alle medisch-technische aspecten van de behandeling besproken. Ook wordt er een vaginale echo gemaakt van uw baarmoeder en eierstokken. De startdatum van de behandeling wordt met u besproken. Binnen enkele weken krijgt u per post het behandelschema en de afspraakbevestiging voor de eerste uitleg.

Eerste uitleg
Tijdens deze uitleg kort voor aanvang van de behandeling neemt de verpleegkundige het eerste deel van de behandeling in detail met u door. Ook leert zij u hoe u zichzelf moet injecteren. Dit gesprek duurt ongeveer drie kwartier. Wij verzoeken u om voorafgaande aan de uitleg alle medicijnen op te halen bij de Poli-apotheek van het ziekenhuis, zodat we kunnen controleren of u de juiste medicatie gekregen heeft.

Echocontrole en tweede uitleg
Om de groei van de follikels te volgen en een eventuele overmatige reactie van de eierstokken op de gebruikte medicatie tijdig op te sporen komt u gedurende de periode dat u FSH gebruikt in principe 1 à 2 keer voor echocontrole naar de polikliniek IVF. Deze echocontrole wordt verricht door één van de artsen. Zo nodig wordt er bloedonderzoek gedaan.

Daarnaast bespreekt de verpleegkundige tijdens de tweede uitleg nogmaals de follikelpunctie en het vervolg van de behandeling gedetailleerd met u. Dit gesprek duurt ongeveer drie kwartier en wordt in principe aansluitend aan de eerste echocontrole gepland. Aangezien de fertiliteitsmedicatie alleen bij de Poli-apotheek van Rijnstate Arnhem te verkrijgen is verzoeken wij u voor elk bezoek aan de polikliniek Voortplantingsgeneeskunde uw medicatievoorraad te controleren.

Tweede en volgende echocontrole
Als bij de eerste echocontrole de eiblaasjes nog niet voldoende ontwikkeld zijn om tot follikelpunctie te kunnen besluiten volgt enkele dagen later een vervolg-controle.

Follikelpunctie en transport van de eicellen
De follikelpunctie is een ingreep die onder plaatselijke verdoving wordt uitgevoerd. De gynaecoloog of de fertiliteitsarts die de follikelpunctie uitvoert bekijkt met behulp van de vaginale echo uw eierstokken. De follikels waarin de eicellen zitten worden aangeprikt, en leeggezogen. Het follikelvocht wordt opgevangen in buisjes. U en uw partner kunnen meekijken op het echoscherm. De ingreep duurt ongeveer 15 minuten. Nadien kunt u last hebben van buikpijn en vaginaal bloedverlies. U krijgt van ons preventief een pijnstiller.

Na de follikelpunctie gaan de buisjes in een transportkoffer die de eicellen op de juiste temperatuur houdt. Na afloop van de follikelpunctie krijgt u een bruikleenovereenkomst voor het gebruik van de transportkoffer. Deze overeenkomst moet door u ingevuld en ondertekend worden. Vervolgens gaat u met de transportkoffer naar het IVF-laboratorium in het UMC Utrecht. In het UMC Utrecht aangekomen gaat u naar het IVF-laboratorium. Uw komst is door ons aangekondigd en u wordt verwacht. Een IVF-laborant neemt de transportkoffer met de buisjes met follikelvloeistof in ontvangst en bekijkt vervolgens onder de microscoop hoeveel eicellen er verkregen zijn.

De transportkoffer ontvangen wij graag dezelfde dag van u retour.

Als u niet mee kunt naar het UMCU is het noodzakelijk dat uw partner/begeleider een geldig identiteitsbewijs van u meeneemt!

Follikelpunctie onder sedatie
Het is mogelijk om de follikelpunctie onder sedatie (een ‘roesje’) te laten plaatsvinden. Tijdens de eerste uitleg bespreekt de verpleegkundige met u of u hiervoor in aanmerking wilt komen. Als dit het geval is, ontvangt u een telefonische afspraak met de sedatiepraktijkspecialist én vragen we u een gezondheidsvragenlijst digitaal in te vullen (via Mijn Rijnstate). De follikelpunctie wordt verricht op de polikliniek Voortplantingsgeneeskunde. Na de punctie blijft u een uur in het ziekenhuis om te herstellen. Daarna kunt u samen met uw partner/begeleider naar het UMC Utrecht.

Lees meer informatie over sedatie op de polikliniek Voortplantingsgeneeskunde

Belangrijk: Aangezien er meer puncties gedaan worden dan dat er sedatiemogelijkheden zijn, hoort u pas wanneer de follikelpunctie wordt afgesproken of deze daadwerkelijk onder sedatie plaats kan vinden.

Welke afspraken heeft u in het UMC Utrecht?

Spermaproductie
De man produceert in een speciaal hiervoor bestemde kamer sperma. Voor een goede zaadkwaliteit is twee tot drie dagen vóór de follikelpunctie een zaadlozing gewenst. Heeft de man in de drie maanden voorafgaand aan de follikelpunctie hoge koorts of een operatie gehad? Meld dit dan tijdig aan het IVF-team, omdat dit de kwaliteit van het sperma en de kans op een succesvolle behandeling negatief kan beïnvloeden, zodat het soms verstandiger is om de behandeling uit te stellen.

De man wordt gevraagd het sperma in twee potjes te produceren. Het eerste potje is voor het allereerste deel van de zaadlozing, het tweede potje voor het resterende deel. In het IVF-laboratorium wordt het sperma beoordeeld. De meest beweeglijke zaadcellen worden samengebracht met de eicellen in een speciaal kweekschaaltje. Voor u naar huis gaat wordt aan u verteld hoeveel eicellen er zijn en of er voldoende zaadcellen zijn. Soms is het nodig om een tweede spermamonster te produceren.

Als u bij de behandeling gebruik maakt van donorsperma, krijgt u dit van ons mee in een transportvat en kunt u dit aan de IVF-laborant overhandigen. Graag ontvangen wij dit vat van u dezelfde dag weer retour.

Embryotransfer

Als bevruchting en celdeling hebben plaatsgevonden kan een embryotransfer worden verricht. Dit gebeurt vrijwel altijd drie dagen na de follikelpunctie en vindt plaats in het UMC Utrecht. De afspraken hiervoor worden gemaakt via het IVF-laboratorium.

Volgens landelijke richtlijnen hebben wij het volgende protocol opgesteld over het aantal embryo’s bij transfer:

  • Vrouwen die jonger zijn dan 38 jaar krijgen in de eerste twee behandelingen maximaal 1 embryo bij transfer ingebracht; in de derde behandeling is er vrije keuze tussen 1 of 2 embryo’s;
  • Vrouwen van 38 jaar en ouder hebben altijd vrije keuze tussen 1 of 2 embryo’s.
  • NB: als u kiest voor de optie “afhankelijk van de kwaliteit 1 of 2 embryo’s” besluit het IVF-laboratorium of u 1 of 2 embryo’s geplaatst krijgt. Dit is afhankelijk van de kwaliteit van de embryo’s. Als er een embryo van goede kwaliteit aanwezig is, wordt er maar 1 embryo teruggeplaatst. Zijn er alleen embryo’s van matige of mindere kwaliteit aanwezig, dan wordt dit gecompenseerd door 2 embryo’s terug te plaatsen.

Het IVF-laboratorium gebruikt vaste criteria om de kwaliteit van de embryo’s te beoordelen.

U legt uw keuze met betrekking tot het aantal embryo’s bij transfer en over het al dan niet cryoconserveren (invriezen) van embryo’s schriftelijk vast in de daartoe bestemde verklaringen en overeenkomst (zie bijlage). De verpleegkundige neemt het contract met u door tijdens de eerste uitleg.

Verloop van de embryotransfer
Voor de embryotransfer neemt u plaats op de gynaecologische stoel. Met behulp van een spreider wordt de baarmoedermond in beeld gebracht, waarna vervolgens 1 of 2 embryo’s met behulp van een zacht, flexibel slangetje via de baarmoederhals in uw baarmoederholte worden ingebracht. Een embryotransfer duurt vaak slechts een paar minuten en doet in de regel geen pijn. Na een embryotransfer treden soms lichte baarmoederkrampen op. Dit heeft geen invloed op de uitkomst van de behandeling.

U kunt 7 dagen na de embryotransfer inloggen in ‘ Mijn UMC Utrecht’ om te kijken of er eventueel ingevroren (cryo) embryo’s aanwezig zijn.

Na de embryotransfer
Na de plaatsing van de embryo’s begint voor u een periode van afwachten. Een eventuele menstruatie komt meestal 10 tot 16 dagen na de follikelpunctie. Wij adviseren u om altijd 18 dagen na de follikelpunctie thuis een zwangerschapstest te doen, ook als er een menstruatie is opgetreden. Wij verzoeken u om ons daar telefonisch over te berichten. Wij kunnen dan met u overleggen over een eventuele vervolgafspraak. Bovendien hebben wij de plicht om een nauwgezette (anonieme) registratie van alle behandelingen via onze polikliniek bij te houden.

Na een positieve zwangerschapstest
Bij een positieve zwangerschapstest wordt 5 à 6 weken na de follikelpunctie een echo gemaakt (dat is bij een zwangerschapsduur van 7 à 8 weken). Daarna verwijzen wij u naar uw eigen gynaecoloog of naar een verloskundige voor verdere begeleiding van zwangerschap en bevalling.

Na een negatieve zwangerschapstest
Al naar gelang het verloop van de behandeling wordt met u een nieuwe behandeling afgesproken of een overleg met uw arts. Het kan natuurlijk ook dat u afziet van verdere behandeling.

Follikelpunctie-Embryotransferschema

Tijdstip dat u een sms ontvangt: tussen 10.00 en 12.00 uur
Tijdstip van de embryotransfer: tussen 14.00 en 16.00 uur

Deze tijden zijn richttijden. Medewerkers van het IVF-laboratorium in het UMC Utrecht maken definitieve afspraken met u.

Follikelpunctie 
Maandag
Dinsdag
Woensdag 
Donderdag
Vrijdag
Zondag

 

Embryotransfer
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag/zondag
Zondag
Maandag
Woensdag

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: