Specialisten
Specialisten en verpleegkundigen staan op de brug in het Atrium Arnhem

Dhr. R.L.E. Derikx

Psychiater
Ik vind het van belang dat de patiënt zich gehoord voelt en dat we samen het behandelplan vorm geven binnen de geldende richtlijnen.

Opleiding en werkervaring

R. Derikx is werkzaam in Rijnstate sinds maart 2013. Hij behaalde zijn artsexamen in 2003 aan de Leidse Medische Faculteit. Tevens volgde hij stages binnen de fysische antropologie. Daarnaast assisteerde hij promovendi op de afdeling Cardiologie van het LUMC. Aansluitend aan het artsexamen werkte hij als anios op de PAAZ van Rijnstate waarna hij de opleiding tot psychiater deed bij de Gelderse Roos te Arnhem, Tiel en Wolfheze. Van 2009 tot 2012 was hij werkzaam als PAAZ psychiater in Zeeland met psychiatrie en zwangerschap als aandachtsgebied.

Speciale aandachtsgebieden

 • Consultatieve psychiatrie
 • Elektroconvulsie therapie (ECT)
 • Psychiatrie en zwangerschap: POP poli
 • Zorgpad Cardio Vasculair Risico Management voor psychiatrische patiënten 

Nevenactiviteiten

 • Lid Kwaliteitscommissie
 • Lid ICT-commissie
 • Consultatie eerste lijn
 • Suïcide preventie ketenoverleg

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap (LKPZ)
 • Werkgroep ECT Nederland (WEN)
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: