Specialisten
Specialisten en verpleegkundigen staan op de brug in het Atrium Arnhem

Dhr. M.A. van Schijndel

Psychiater
Als mensen ziek worden brengt dat altijd lichamelijke, psychische en sociale gevolgen met zich mee. Ik vind het daarom belangrijk om niet alleen naar klachten of aandoeningen te kijken, maar ook naar wat 'ziek zijn' betekent voor iemands leven en omgeving. Daarom staan herstel van functioneren en kwaliteit van leven centraal in onze behandelingen. Als psychiater ben ik altijd bereikbaar en sta ik naast mijn patiënten.

Opleiding en werkervaring

Dr. M.A. (Maarten) van Schijndel werkt in Rijnstate sinds maart 2016. Hij behaalde het artsexamen in 2009 aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarna werkte hij als arts in opleiding tot psychiater in het Erasmus MC in Rotterdam. Van 2010 tot 2012 was van Schijndel voorzitter van de arts-assistentenvereniging van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, en van 2012-2014 lid van de Werkgroep Versterking Ziekenhuispsychiatrie en medeauteur van de Veldnormen Medisch Psychiatrische Units (MPU's). Hij was projectleider en penvoerder van de Generieke module Ziekenhuispsychiatrie (2018) en schreef met collega’s de Veldnormen Psychiatrie in het Ziekenhuis (2020). Van 2014 tot 2016 werkte hij als staflid en medisch coördinator bij de afdeling Psychiatrie van het Erasmus MC in Rotterdam.

In 2017 rondde Maarten van Schijndel de masteropleiding Health Sciences/klinische epidemiologie af aan het Netherlands Institute for Health Sciences (NIHES). Sinds 2019 is hij specialistmanager van de afdeling Psychiatrie van Rijnstate. Van Schijndel promoveerde in november 2020 aan de Erasmus Universiteit op de organisatie, focus en waarde van Medisch Psychiatrische Units.

Speciale aandachtsgebieden

 • Ziekenhuispsychiatrie
 • Acute psychiatrie
 • Patiënten met lichamelijke en psychische aandoeningen
 • Therapieresistente depressieve stoornissen
 • Organisatie, kosteneffectiviteit en kwaliteit van zorg

Nevenactiviteiten

 • Het opleiden van co-assistenten en arts-assistenten
 • Stageopleider huisartsgeneeskunde
 • Wetenschappelijk onderzoek naar integrale lichamelijke en psychische zorg aan het Erasmus MC en de Erasmus School of Health Policy and Economics in Rotterdam
 • Begeleiden van promovendi

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, 2009-heden
 • Nederlandse Vereniging voor Epidemiologie, 2017-heden
 • Aspirant lid van de Vereniging EMDR Nederland
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: