Specialisten
Specialisten en verpleegkundigen staan op de brug in het Atrium Arnhem

Dhr. B.J.H.B de Pont

Psychiater
Psychiatrie gaat verder dan het behandelen van een ziekte van de hersenen. Een psychiatrische ziekte wordt gekleurd door je cultureel maatschappelijke achtergrond, door je persoonlijke geschiedenis en heeft invloed op je sociale, maatschappelijke en relationele ontwikkeling. Het is dus belangrijk zowel de biologische, als de psychologische en sociale aspecten altijd in ogenschouw te blijven nemen. Juist dat maakt psychiatrie zo’n uniek en indrukwekkend vak.

Opleiding en werkervaring

Boudewijn de Pont is na zijn geneeskunde opleiding aan de Universiteit van Amsterdam, opgeleid tot psychiater in Rijnstate Arnhem en het Vincent van Gogh Instituut te Venray met stages in de ziekenhuispsychiatrie, algemene psychiatrie, acute psychiatrie, neuropsychiatrie, verslavingszorg en neurologie. Sinds 1 mei 2011 is hij psychiater Rijnstate Arnhem.

Speciale aandachtsgebieden

 • Algemene psychiatrie (angststoornissen, stemmingsstoornissen, psychotische stoornissen)
 • Ziekenhuispsychiatrie (psychiatrische patiënten met somatische co-morbiditeit, patiënten met gedragsstoornissen als gevolg van somatische aandoeningen)
 • Acute psychiatrie op de Spoedeisende Hulp (SEH)
 • Neuropsychiatrie (overgangsgebieden neurologie en psychiatrie zoals Morbus Parkinson, neurodegeneratieve aandoeningen, multiple sclerose)
 • Psychiatrie bij verstandelijk gehandicapten
 • Electro Convulsie Therapie (ECT)
 • Katatonie
 • Systeemtherapie

Nevenactiviteiten

 • Plaatsvervangend opleider voor de opleiding tot psychiater in Rijnstate
 • Bestuurslid Afdeling Consultatieve en Ziekenhuispsychiatrie van de NvVP
 • Lid en gemandateerde Medische Staf
 • Lid en gemandateerde CMSR
 • Lid ICT klankboordgroep

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • American Psychiatric Association (APA)
 • Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatiek und Nervenheilkunde (DGPPN)
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: