1. J.A. van Waarde
Specialisten
Specialisten en verpleegkundigen staan op de brug in het Atrium Arnhem

Dhr. J.A. van Waarde

Psychiater

Opleiding en werkervaring

"Dr. J.A. (Jeroen) van Waarde is werkzaam in Rijnstate sinds 2002. Hij behaalde het artsexamen in 1995 aan de Universiteit van Amsterdam. Direct na zijn artsexamen werkte hij als arts-assistent in het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis (interne geneeskunde, categoraal oncologisch centrum) en in de ouderenpsychiatrie, waarna hij de opleiding tot psychiater deed bij Psychiatrisch Ziekenhuis Amsterdam (nu: Arkin GGZ). Hij volgde aanvullende stages in de ziekenhuispsychiatrie in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam en in de ouderenpsychiatrie bij de Valeriuskliniek in Amsterdam. Aanvullend deed hij een bijzondere stage als consult psychiatrie bij een instelling voor intramurale zorg voor verstandelijk gehandicapten. Van 2008-2014 was hij penningmeester van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, en in 2012 en 2013 was hij medisch manager van het Acuut en Medisch Facilitair Bedrijf van Rijnstate. In 2013 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden op een proefschrift op het gebied van de prikkeldrempels bij elektroconvulsietherapie."

Speciale aandachtsgebieden

 • Ziekenhuispsychiatrie
 • Psychiatrie bij verstandelijk gehandicapten
 • Elektroconvulsietherapie
 • Ziekenhuismanagement

Nevenactiviteiten

 • Opleider psychiatrie
 • Huisartsenstageopleider Radboudumc
 • Diverse functies binnen de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
 • Onderzoeker bij diverse wetenschappelijke projecten op het gebied van ECT, neuroimaging en organisatorische en financiële aspecten van de ziekenhuispsychiatrie
 • Voorzitter van de Werkgroep Inhoud Doorontwikkeling GGZ van de Nederlandse Zorgautoriteit
 • Penningmeester van de Stichting Tijdschrift voor Psychiatrie

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, 1995-heden
 • American Psychiatric Association, 2001-heden
 • Society of Biological Psychiatry, 2013-heden
 • Werkgroep ECT Nederland