Specialisten
Specialisten en verpleegkundigen staan op de brug in het Atrium Arnhem

Dhr. J.A. van Waarde

Psychiater
Ik ben groot voorstander van een aanpak waarbij we met behulp van een eerste gesprek vaststellen wat de vragen van de patiënt zijn. Tijdens dit gesprek staan we uitgebreid stil bij de voorgeschiedenis, lichamelijke-, psychische- en sociale factoren en de eigen gedachten van de patiënt over de problemen. Vervolgens bespreken we wat de concrete adviezen zijn ten aanzien van een mogelijke aanpak. Hierbij gebruik ik mijn ervaring en kennis. Iedere patiënt is anders, iedere voorgeschiedenis is anders en ieders omstandigheden zijn anders. Vandaar dat ik het erg leuk en nuttig vind om vanuit verschillende invalshoeken na te denken over oplossingen voor een patiënt met (soms ernstige) klachten zijn. De aanpak is meestal direct en duidelijk, zonder omwegen.

Opleiding en werkervaring

Dr. J.A. (Jeroen) van Waarde werkt in Rijnstate sinds 2002. Hij behaalde het artsexamen in 1995 aan de Universiteit van Amsterdam. Direct na zijn artsexamen werkte hij als arts-assistent in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (interne geneeskunde, categoraal oncologisch centrum) en in de ouderenpsychiatrie, waarna hij de opleiding tot psychiater deed bij Psychiatrisch Ziekenhuis Amsterdam (nu: Arkin GGZ). Hij volgde aanvullende stages in de ziekenhuispsychiatrie in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam en in de ouderenpsychiatrie bij de Valeriuskliniek in Amsterdam. Aanvullend deed hij een bijzondere stage als consult psychiatrie bij een instelling voor intramurale zorg voor verstandelijk gehandicapten. Van 2008-2014 was hij penningmeester van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, en in 2012 en 2013 was hij medisch manager van het Acuut en Medisch Facilitair Bedrijf van Rijnstate. In 2013 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden op een proefschrift op het gebied van de prikkeldrempels bij elektroconvulsietherapie.

Speciale aandachtsgebieden

 • Ziekenhuispsychiatrie
 • Psychiatrie bij verstandelijk gehandicapten
 • Elektroconvulsietherapie
 • Ziekenhuismanagement

Nevenactiviteiten

 • Opleider psychiatrie
 • Huisartsenstageopleider Radboudumc
 • Diverse functies binnen de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
 • Onderzoeker bij diverse wetenschappelijke projecten op het gebied van ECT, neuroimaging en organisatorische en financiële aspecten van de ziekenhuispsychiatrie
 • Voorzitter van de Werkgroep Inhoud Doorontwikkeling GGZ van de Nederlandse Zorgautoriteit
 • Penningmeester van de Stichting Tijdschrift voor Psychiatrie

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, 1995-heden
 • American Psychiatric Association, 2001-heden
 • Society of Biological Psychiatry, 2013-heden
 • Werkgroep ECT Nederland
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: