Aandoening, behandeling en onderzoek
2 medewerkers in gesprek met patient

Angststoornis

Iemand kan gedurende één of meerdere periodes in het leven te maken hebben met een psychiatrische aandoening. Het verloop van een psychiatrische ziekte en de ernst en de duur daarvan verschillen van persoon tot persoon en laten zich vaak niet voorspellen. Een psychiatrische ziekte en de daarbij horende kenmerken kunnen met medicatie en therapie worden bestreden en vaak zelfs verdwijnen. Een aantal aandoeningen kan echter terugkomen. Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening hebben ondersteuning nodig; sommigen kortdurend en anderen levenslang.

Angststoornis

Bij patiënten met een angststoornis is de angst hevig in hun leven aanwezig. Deze angsten zijn niet meer “normaal” te noemen, en de patiënt lijdt eronder.

Risicogroepen

Bij diverse ziektebeelden kan erfelijke aanleg een rol spelen. Meestal uit een psychiatrische aandoening zich na een ernstige stresssituatie in het leven. Bijvoorbeeld het verlies van werk, relatieproblemen, verhuizing, overlijden van een dierbare, geboorte van een kind. Ook kunnen sommige lichamelijke ziekten een psychiatrische aandoening uitlokken, bijvoorbeeld als een patiënt ernstig ziek is of net geopereerd is.

Preventie

Een gezonde levensstijl (voldoende rust, weinig stress, een steunende omgeving, goede daginvulling) kan het uitlokken van een psychiatrisch ziektebeeld uitstellen of voorkomen. Vaak wordt gedacht dat de opvoeding een oorzaak is bij het ontstaan van psychiatrische aandoeningen. Dit is bij de meeste ernstige psychiatrische aandoeningen niet het geval. Wel kan de manier waarop iemand is opgevoed, maar ook zijn karakter en hoe iemand in het leven staat, helpen dan wel tegenwerken in de manier waarop een patiënt omgaat met psychiatrische klachten.

Behandeling

Angststoornissen kunnen worden behandeld door middel van cognitieve gedragstherapie en medicatie.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: