Aandoening, behandeling en onderzoek
Elektroconvulsietherapie ECT
Laatste informatie over het coronavirus

Elektroconvulsietherapie

Als uw psychiater u heeft doorverwezen voor elektroconvulsietherapie (ECT), krijgt u een afspraak op onze polikliniek. Samen met u bekijken we of ECT nodig is of krijgt u een alternatief behandeladvies omdat er bijvoorbeeld nog behandelingen mogelijk zijn die kunnen voorkomen dat u ECT krijgt. Als de ECT indicatie wordt gesteld, krijgt u een afspraak met de ECT verpleegkundige die u aanvullende informatie geeft over de behandeling en de procedures.

Elektroconvulsietherapie is de meest effectieve vorm van therapie tegen depressies. Bij ECT wordt onder narcose door het toedienen van stroom een epileptisch insult opgewekt. ECT is een veilige behandelwijze.

Voor wie is ECT bedoeld?

ECT kan uitkomst bieden als u een (ernstige) depressie heeft die niet op andere therapieën reageert of als uw toestand zeer ernstig of levensbedreigend is. U heeft al een aantal behandelingen met medicatie gehad. Vaak vonden die plaats in combinatie met gesprekstherapie. Het verschilt per persoon hoeveel ECT behandelingen er nodig zijn.

Toestemming geven voor ECT

Uw behandelend psychiater meldt u met een uitgebreide verwijsbrief aan voor ECT. Aanmelding door uzelf of uw huisarts is niet mogelijk. Vooraf wordt u uitgebreid geïnformeerd over deze behandeling. U moet zelf ook toestemming geven voor de behandeling; deze kunt u altijd intrekken. Dit heeft geen ongunstige gevolgen voor de manier waarop u vervolgens verder wordt behandeld.

Opname voor de eerste behandeling

Als u voor het eerst wordt behandeld met ECT, wordt u opgenomen op de afdeling Psychiatrie. Hier vindt in korte tijd de noodzakelijke lichamelijke screening plaats. Omdat van tevoren niet te zien is hoe u reageert op de behandeling, is in eerste instantie een opname nodig. Verloopt de behandeling zonder problemen, dan wordt er gekeken of u via dagopname verder kunt worden behandeld.

Elektroconvulsietherapie ECT

Meer informatie

Hier vindt u folders, filmpjes en/of websites.

Onze specialismen

voor deze aandoening

Behandeling van complexe psychiatrische aandoeningen

De Medisch Psychiatrische Unit (MPU) van Rijnstate is landelijk een voorbeeld op het gebied van complexe psychiatrie in het ziekenhuis, in het bijzonder voor elektroconvulsietherapie (ECT) en de behandeling van therapieresistente stemmingsstoornissen en katatonie.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: