De expertises van Rijnstate
Behandeling van complexe psychiatrische aandoeningen
De Medisch Psychiatrische Unit (MPU) van Rijnstate is landelijk een voorbeeld op het gebied van complexe psychiatrie in het ziekenhuis, in het bijzonder voor elektroconvulsietherapie (ECT) en de behandeling van therapieresistente stemmingsstoornissen en katatonie.
Twee medewerkers in gesprek met patient

Behandeling van complexe psychiatrische aandoeningen

Medisch Psychiatrische Unit (MPU)

De Medisch Psychiatrische Unit bestaat sinds 1994 en is daarmee zowel de oudste MPU als de oudste PAAZ van Nederland. Ziekenhuispsychiatrie is een van de best practices van Rijnstate en landelijk zijn we een voortrekker op dit gebied. Op de MPU nemen we patiënten op die een ernstige psychiatrische aandoening hebben in combinatie met een ernstige lichamelijke aandoening. De unit heeft zowel een open als een gesloten afdeling.

Elektroconvulsietherapie

Elektroconvulsietherapie (ECT) is de meest effectieve vorm van therapie bij ernstige, vaak therapieresistente, stemmingsstoornissen en katatonie. Bij ECT wordt onder narcose, met behulp van een kortdurende elektrische stroom, een epileptisch insult opgewekt dat snel en goed effect kan hebben op suïcidaliteit, depressie, psychose en katatonie.

Elektroconvulsietherapie ECT

Het is een veilige behandelwijze, maar wordt vaak als ingrijpend gezien. ECT wordt daarom meestal pas toegepast als patiënten met een stemmingsstoornis (vaak depressie, soms manie) niet op andere therapieën reageren of als de toestand zeer ernstig of levensbedreigend is. Jaarlijks behandelen wij ongeveer 80 patiënten met ECT. Tweederde van de patiënten knapt op na de behandeling, de helft van de patiënten herstelt volledig.

Wetenschappelijk onderzoek en opleiding

De psychiaters in Rijnstate vormen een actieve onderzoeksgroep. Er is lopend onderzoek naar neuroimaging (structurele en functionele MRI, en EEG) bij ECT patiënten, waarbij gezocht wordt naar voorspellers van de uitkomst van de behandeling (promotieonderzoek drs. B.J.H.B. de Pont). Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de organisatie, kwaliteit en (kosten-)effectiviteit van MPU-zorg in Nederland (promotieonderzoek drs. M.A. van Schijndel), inmiddels binnen een internationaal samenwerkingsverband (VS en Japan). Daarnaast biedt Rijnstate een zelfstandige opleiding tot psychiater.

Onze cijfers op een rij

1400
ECT-sessies per jaar
80
ECT-patiënten per jaar
70%
voelt zich beter
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: