Specialisten
Specialisten en verpleegkundigen staan op de brug in het Atrium Arnhem

Dhr. F.P.H.L.J. Dijkhuizen

Gynaecoloog

Opleiding en werkervaring

F.P.H.L.J. (Paul) Dijkhuizen is werkzaam als gynaecoloog in Rijnstate sinds 1999. Na zijn militaire dienstplicht studeerde hij Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Hij behaalde het artsexamen in 1990. In de periode 1990-1993 was hij werkzaam als ANIOS gynaecologie en obstetrie in het Diaconessenhuis te Utrecht en het Maxima Medisch Centrum te Veldhoven. In 1992 volgde hij een stage in de gynaecologische oncologie in het Royal Hospital for Women te Sydney, Australië. In de periode van 1993 tot 1999 volgde hij de opleiding tot gynaecoloog in het Maxima Medisch Centrum Veldhoven en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. In 2000 promoveerde hij op het proefschrift “Diagnosis of uterine cavity abnormalities. Studies on test performance and clinical value”.

Speciale aandachtsgebieden

 • Endoscopische chirurgie
 • Urogynaecologie
 • Bekkenbodemproblematiek

Nevenactiviteiten

 • Opleider
 • Voorzitter werkgroep Gynaecologische Endoscopie en minimaal invasieve chirurgie (WGE) van de Nederlandse Vereniging voor
 • Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
 • Secretaris Koepel Algemene Gynaecologie
 • Gemandateerde stafmaatschap
 • DBC coördinator vakgroep
 • Werkgroep multifunctionele OK’s
 • Werkgroep minimaal invasieve chirurgie Rijnstate
 • Bekkenbodemteam

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging Obstetrie & Gynaecologie (NVOG)
 • Orde Medisch Specialisten (OMS)
 • Werkgroep Gynaecologische Endoscopie en minimaal invasieve chirurgie (WGE)

Publicaties

 1. De Vries LD, Dijkhuizen FPHLJ, Mol BWJ, Brölmann HAM, Moret E, Heintz APM. Comparison of transvaginal sonography, saline infusion sonography, and hysteroscopy in premenopausal women with abnormal uterine bleeding. J Clin Ultrasound 2000;28:217-23.
 2. Dijkhuizen FPHLJ, De Vries LD, Mol BWJ, Brölmann HAM, Peters HM, Moret E, Heintz APM. Comparison of transvaginal ultrasonography and saline infusion sonography for the detection of intracavitary abnormalities in premenopausal women. Ultrasound Obstet Gynecol 2000;15:372-6.
 3. Dijkhuizen FPHLJ, Mol BWJ, Brölmann HAM, Heintz APM. The accuracy of endometrial sampling in the diagnosis of endometrial cancer and hyperplasia; a meta-analysis. Cancer 2000;89:1765-72.
 4. Dijkhuizen, F.P.H.L.J. Diagnostiek van afwijkingen in het cavum uteri. Studies over het onderscheidend vermogen en de klinische waarde. Medisch Journaal Sint Joseph Ziekenhuis Veldhoven 2001; 30: 31-33.
 5. Dijkhuizen, F.P.H.L.J. Transvaginale echoscopie bij postmenopauzale vrouwen: doen we het goed? Ned Tijdschr Obstet en Gynaecol 2001; 114: 257-258.

Aandoeningen, behandelingen & onderzoeken

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: