Specialisten
Specialisten en verpleegkundigen staan op de brug in het Atrium Arnhem

Dhr. L.F.J.M.M. Bancsi

Gynaecoloog

Opleiding en werkervaring

Sinds 2006 werkt dr. L.F.J.M.M. Bancsi in Rijnstate. Hij behaalde het artsexamen in 1990 in Leiden. Als luitenant-arts bij de Koninklijke Landmacht vervulde hij de dienstplicht bij de afdeling KNO in het Militair Hospitaal 'Dr. A. Mathijsen' en het 'Centraal Militair Hospitaal' in Utrecht. Tot 2000 was hij IVF-arts in het UMC Utrecht. Aansluitend volgde de opleiding tot gynaecoloog in het UMC Utrecht en het Tweesteden Ziekenhuis te Tilburg/Waalwijk.

In 2001 promoveerde dr. Bancsi op het proefschrift “The performance of basal ovarian reserve tests in IVF.” In 2007 werd dr. Bancsi geregistreerd als subspecialist Voortplantingsgeneeskunde.

Speciale aandachtsgebieden

  • Voortplantingsgeneeskunde
  • Vervroegde overgang

Nevenactiviteiten

  • Reviewer voor enkele internationale journals over voortplantingsgeneeskunde
  • Voorzitter Stichting Fertiliteitsbeïnvloeding en Diagnostiek

Lidmaatschappen

  • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
  • Werkgroep IVF (Koepel VEF/NVOG)
  • European Society of Human Reproduction and Embryology

Aandoeningen, behandelingen & onderzoeken

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: