Specialisten
Specialisten en verpleegkundigen staan op de brug in het Atrium Arnhem

Dhr. R.J.C. Mouw

Gynaecoloog
Inmiddels ben ik al ruim 25 jaar in de verloskunde en gynaecologie werkzaam. Eerst als assistent en vanaf 2000 als gynaecoloog. En het blijft nog steeds het mooiste vak. In de afgelopen jaren ben ik mij vooral gaan richten  op de algemene gynaecologie en bekkenbodemproblematiek (verzakking en urineverlies). In een multidisciplinair team proberen wij u optimaal te helpen. Waarbij het belangrijkste is dat u centraal staat.

Opleiding en werkervaring

Dr. Mouw is werkzaam als gynaecoloog in Rijnstate sinds 2000. Hij haalde zijn artsexamen in 1992 aan het Academisch Medisch Centrum (AMC) Universiteit van Amsterdam. Hij is opgeleid tot gynaecoloog aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Leyenburg Ziekenhuis.

Speciale aandachtsgebieden

 • Bekkenbodem en incontinentie
 • Benigne gynaecologie
 • Menopauze
 • Poliklinische hysteroscopische chirurgie

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
 • Werkgroep bekkenbodem NVOG
 • Werkgroep Endoscopie NVOG
 • Dutch Menopause Society
 • International Urogynecology Association
 • European Society of Endoscopic Gynecology
 • European Urogynaecologie Association

Aandoeningen, behandelingen & onderzoeken

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: