Specialisten
Specialisten en verpleegkundigen staan op de brug in het Atrium Arnhem

Dhr. A.E.R. Merién

Gynaecoloog
Gynaecologie is een fascinerend vak met vele facetten. Juist de variatie in de gynaecologie, het operatieve deel, de verloskunde, de echoscopie en prenatale diagnostiek en voortplantingsgeneeskunde spreekt mij aan. Mijn bijzondere belangstelling gaat uit naar de verloskunde. Van een baan als gynaecoloog-perinatoloog in een topklinisch ziekenhuis verwacht ik een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan de perinatologische zorg in de regio, waarbij tevens de mogelijkheid bestaat het vak in de volle breedte te blijven uitoefenen.

Opleiding en werkervaring

Drs. A.E.R. Merién is sinds 1 januari 2010 werkzaam in Rijnstate als gynaecoloog-perinatoloog. Hij behaalde het artsexamen in 1996 aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Van januari 2003 tot december 2007 volgde hij de opleiding tot gynaecoloog, deels aan het Universitaire Ziekenhuis te Gent, België en deels in Isala Klinieken Zwolle en Catharina Ziekenhuis Eindhoven. Hierna was hij 2 jaar fellow perinatologie in het Máxima Medisch Centrum, Veldhoven.

Speciale aandachtsgebieden

 • Prenatale diagnostiek
 • Geavanceerde echoscopie
 • Perinatologie

Nevenactiviteiten

 • Lid van de werkgroep ” Protocol ”  van het Verloskundig Samenwerkingsverband Arnhem en omstreken (VSV)
 • Lid werkgroep teamtraining in de acute verloskunde Rijnstate.
 • Lid Gezamenlijke Versieteam 1e/2e lijn
 • Bestuurslid Esperance Verloskundig Echocentrum Arnhem
 • Bestuurslid NPDN
 • Lid werkgroep SBAR implementatie Rijnstate

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging Obstetrie & Gynaecologie (NVOG)
 • Vlaamse Vereniging Obstetrie & Gynaecologie (VVOG)
 • Society in Europe for Simulation Applied to Medicine (SESAM)
 • Dutch Society for Simulation in Healthcare (DSSH)
 • Society for Simulation in Healthcare (SSiH)
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: