Klinische Neurofysiologie
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer
Laatste informatie over het coronavirus

Duizeligheidsonderzoek

Het duizeligheidsonderzoek is bedoeld om de functie van de evenwichtsorganen te meten en de verwerking van die signalen in de hersenen. Wanneer de evenwichtsorganen worden geprikkeld, maken de ogen een bijzondere beweging. Deze beweging wordt gemeten door de elektroden. Aan de hand van deze beweging kan er iets over de functie van de evenwichtsorganen worden gezegd.

Door water van een andere temperatuur dan de lichaamstemperatuur in één gehoorgang te spuiten, wordt de functie van dat orgaan veranderd. Hierdoor is de functie goed te bepalen. Door dit in beide oren apart te doen en de temperatuur hoger en lager dan de lichaamstemperatuur te maken, kan van elk evenwichtsorgaan de functie worden berekend.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: