1. Elektromyografie
Klinische Neurofysiologie
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Elektromyografie

Een elektromyografie (EMG) wordt verricht om te zien hoe goed de zenuwen in de armen en benen werken. Een ander onderdeel is het onderzoek naar de functie van de spieren. Met de stimulator worden er schokjes gegeven op de zenuw. De elektroden ontvangen dan een signaal. Hieruit kan berekend worden hoe goed de zenuw het signaal doorgeeft. Een zenuw die verzwakt en/of bekneld is, heeft altijd een lagere snelheid.