Neurologie
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer
Laatste informatie over het coronavirus

Polikliniek Neurologie

Neurologie heeft verschillende poliklinische spreekuren op de locaties Arnhem, Arnhem-Zuid en Zevenaar. Behalve een algemeen spreekuur zijn er voor een aantal klachten en aandoeningen ook speciale spreekuren.

De spreekuren met de neuroloog gaan vooral over onderzoek en behandeling van uw ziekte. De verpleegkundige spreekuren gaan meer over het omgaan met uw aandoening in het dagelijkse leven.

De polikliniek werkt nauw samen met de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF).

Bereikbaarheid

Op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.
Telefoonnummer: 088 - 005 7722
Fax: 088 - 005 8890

Bezoekadres

Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem

Postadres

Postbus 9555
6800 TA Arnhem

Medewerkers

Als u op de polikliniek Neurologie komt, kunt u te maken krijgen met de volgende medewerkers.

Spreekuurassistent

De spreekuurassistent ontvangt u aan de centrale balie van de polikliniek en zorgt ervoor dat de arts of de verpleegkundig specialist op de hoogte is van uw komst. De spreekuurassistent maakt ook uw eventuele vervolgafspraken en geeft  u informatie. Er wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met uw wensen.

Medisch specialist

De maatschap neurologie bestaat uit twaalf neurologen. Als patiënt heeft u een vaste neuroloog bij wie u terugkomt op de polikliniek. Verder werken er arts-assistenten die zelfstandig spreekuren draaien. Als patiënt kunt u ook bij hen terecht. De arts-assistenten werken onder supervisie van een neuroloog.

Gespecialiseerd verpleegkundigen

Binnen de neurologie werken verpleegkundig specialisten die gespecialiseerd zijn in multiple sclerose, Parkinson en een beroerte. Uw neuroloog kan u doorverwijzen naar de verpleegkundig specialist. De verpleegkundig specialist werkt onder supervisie van de neuroloog.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: