1. Polikliniek Neurologie
Neurologie
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Polikliniek Neurologie

Neurologie heeft verschillende poliklinische spreekuren op de locaties Arnhem, Arnhem-Zuid en Zevenaar. Naast een algemeen spreekuur zijn er voor een aantal klachten en aandoeningen ook specialistische poli’s en spreekuren.

De spreekuren met de neuroloog gaan vooral over onderzoek en behandeling. De verpleegkundige spreekuren gaan meer over het omgaan met uw aandoeningen in het dagelijkse leven.

De polikliniek werkt nauw samen met de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF).

Bereikbaarheid

Op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.
Telefoonnummer: 088 - 005 7722
Fax: 088 - 005 8890

Bezoekadres

Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem

Postadres

Postbus 9555
6800 TA Arnhem

Medewerkers

Als u op de polikliniek Neurologie komt, kunt u te maken krijgen met de volgende medewerkers.

Spreekuurassistent

De spreekuurassistent ontvangt u aan de centrale balie van de polikliniek en zorgt ervoor dat de arts of de verpleegkundig specialist op de hoogte is van uw komst. De spreekuurassistent maakt ook uw eventuele vervolgafspraken en geeft  u informatie. Er wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met uw wensen.

Medisch specialist

De maatschap neurologie bestaat uit twaalf neurologen. Als patiënt heeft u een vaste neuroloog bij wie u terugkomt op de polikliniek. Verder zijn er  arts-assistenten werkzaam die zelfstandig spreekuren draaien. Als patiënt kunt u ook bij hen terecht. De arts-assistenten werken onder supervisie van een neuroloog.

Gespecialiseerd verpleegkundigen

Binnen de Neurologie werken verpleegkundig specialisten die gespecialiseerd zijn in   multiple sclerose, Parkinson en beroerte. De neuroloog kan u doorverwijzen naar de verpleegkundig specialist. De verpleegkundig specialist werkt onder supervisie van de neuroloog.