Hoogleraren

Jeannette Hofmeijer: ‘Hier is ruimte voor onderzoek buiten de gebaande paden’Hersenschade door zuurstoftekort na een hartstilstand of herseninfarct. Hoe kunnen we meten hoe ernstig die schade is en hoe moeten we patiënten behandelen om hersenherstel zoveel mogelijk te bevorderen? Dit is het terrein van Jeannette Hofmeijer, neuroloog in Rijnstate en hoogleraar translationele neurofysiologie aan de Universiteit Twente. "Ik geloof dat nauwe samenwerking tussen laboratorium-onderzoekers en arts-onderzoekers de kans op zinvolle nieuwe ontdekkingen vergroot." 

Hoe ziet uw week eruit?

“Ik werk drie dagen in de week in Rijnstate en twee dagen aan de faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Universiteit Twente. In Rijnstate behandel ik patiënten en doe patiëntgebonden onderzoek. Aan de Universiteit doe ik data-analyse en werk nauw samen met onderzoekers in ons laboratorium voor neurofysiologie. Ik geef daarnaast les aan studenten technische geneeskunde en begeleid jonge onderzoekers (promovendi).

Wat is het meest vernieuwende aan het onderzoek dat u doet?

“Bij patiënten die door een hartstilstand zijn getroffen, is er tijdelijk geen bloedtoevoer naar de hersenen geweest. Daardoor treedt hersenschade op. Vaak zijn deze patiënten in coma. Wereldwijd is de standaardbehandeling dan om eerst af te wachten. We geven een slaapmiddel en houden de patiënt koel. Op die manier onderdrukken van hersenactiviteit; we geven de hersenen als het ware rust. We geloven dat dit goed is en hopen zo hersenschade te beperken. Maar echt hard bewijs dat dit werkt, is er eigenlijk niet.

In onze onderzoeksgroep aan de Universiteit Twente hebben we vastgesteld dat een hartstilstand de hersenactiviteit op zichzelf al onderdrukt. Hoe langer dit duurt, hoe slechter de prognose. Daarom doen we het nu juist andersom: we kijken hoe we met medicijnen of magneetimpulsen de hersenen in deze vroege fase weer kunnen activeren. Dit onderzoeken we eerst in gekweekte hersencellen, ook wel ‘a Brain on a Chip’ genoemd. Sommige behandelingen testen we al op patiënten. De hoop is dat het leidt tot nieuwe behandelmogelijkheden die het hersenherstel stimuleren.”

Waarom kiest u voor zowel patiëntenzorg als onderzoek?

“Ik heb klinisch en fundamenteel onderzoek altijd gecombineerd met patiëntenzorg. Dat vind ik inspirerend en verrijkend. Merkwaardig genoeg is het niet zo gebruikelijk dat arts-onderzoekers samenwerken met laboratoria, of er zelfs maar interesse in tonen. Omgekeerd komen de meeste laboratoriumonderzoekers nooit in het ziekenhuis. Hierdoor kan hun onderzoek ver afdrijven van de klinische werkelijkheid. Ik vind het leuk om me te verdiepen in achterliggende mechanismen. Tegelijk wil ik nieuwe laboratoriumbevindingen klinische relevantie verlenen en toetsen in het ziekenhuis.”  

En waarom kiest u voor Rijnstate?

"Er is in Rijnstate een goede infrastructuur voor onderzoek. Ook is er ruimte voor onderzoek buiten de gebaande paden. In de combinatie tussen patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek lopen we hier echt voorop."

Rijnstate Collegetour

Rijnstate Collegetour, 'koplopers in de zorg'. Dat is de naam van een serie webinars waarin de hoogleraren van Rijnstate vertellen over hun vakgebied. Stuk voor stuk bouwen zij met hun baanbrekend en vernieuwende onderzoek aan de toekomst van onze zorg!

Bekijk alle afleveringen

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: