Hoogleraren

Carine Doggen: 'Ik wil de link leggen tussen nieuwe technologieën en de praktijk'Hoogleraar en klinisch epidemioloog Carine Doggen is sinds 2018 voor de helft van haar tijd verbonden aan Rijnstate. Daarvoor werkt zij onder andere op de afdeling Klinische Epidemiologie in Leiden en bij Sanquin in Nijmegen. Haar vakgebied: het onderzoeken van nieuwe technologieën en innovaties in de zorg, met gebruikmaking van grote databestanden (Data-Driven Health Services Research). De focus ligt op de transformatie van zorg uit het ziekenhuis naar thuis (hospital@home).

Aan welke studenten geeft u les?

“Aan studenten gezondheidswetenschappen, technische geneeskunde en biomedische technologie van de Universiteit Twente. Ik geef les over hoe je klinisch wetenschappelijk onderzoek doet. Hoe beantwoord je nu een onderzoeksvraag in de zorg? Hoe zet je onderzoek naar het effect van een technologie op? Hoe verzamel en analyseer je data? ”

Wat fascineert u in uw vak?

“De organisatie en kwaliteit van zorg in de breedte. Wat zijn de problemen die spelen in ziekenhuizen en hoe maken we de zorg beter? Ik wil graag eraan bijdragen dat we innovaties doorvoeren die wetenschappelijk onderbouwd zijn en ertoe doen. Bijvoorbeeld: als we deze verandering invoeren, dan voorkomen we heropnames of is de kwaliteit van leven voor de patiënt beter."

"Vanuit de universiteit wil ik de link leggen naar de praktijk. In het Technical Medical Centre van de Universiteit Twente ontwikkelen we technologieën, denk bijvoorbeeld aan robots, gezondheidsapps of nieuwe stents. Je merkt dat technici vaak anders kijken: ze letten er uiteraard vooral op of de techniek werkt. Maar het kan zijn dat de patiënt of de specialist op sommige technologieën helemaal niet zit te wachten of dat de effecten op de patiënt nog helemaal niet zijn vastgesteld. Je hebt patiënten, zorgverleners en data nodig om goed te onderzoeken welke technologieën nu echt waardevol kunnen zijn.”

Wat is het meest vernieuwende onderzoek dat u doet?

“De biosensor, waarmee we vitale functies van een patiënt meten. Dit heeft nu de vorm van een pleister. We onderzoeken bij patiënten op de bariatrie-afdeling en op de acute opname afdeling of deze nieuwe technologie doet wat het moet doen, wat de ervaringen van patiënten en verpleegkundigen hiermee zijn en welke kosten het met zich meebrengt. Door de biosensor kunnen mensen mogelijk in de toekomst eerder naar huis. Dit gebeurt dan vaak in samenwerking met de huisarts, thuiszorg of het verzorgingshuis. Ook aan de voorkant kan dit helpen: als het twijfelachtig is of iemand nu wel of niet opgenomen moet worden, kunnen we diegene eerst thuismonitoren met een biosensor. Zover zijn we nu nog niet, maar daar willen we het liefst naartoe.”

Hoe ziet uw werkweek eruit?

“Twee dagen werk ik aan de universiteit, twee dagen in Rijnstate en een dag thuis. Naast onderwijs geven, stuur ik promovendi aan en voer ik strategische overleggen. Ik hou ervan om verbindingen te leggen tussen universiteit en zorg. Het is mooi om kennis bijeen te brengen en innovaties te onderbouwen met onderzoek.”

Rijnstate Collegetour

Rijnstate Collegetour, 'koplopers in de zorg'. Dat is de naam van een serie webinars waarin de hoogleraren van Rijnstate vertellen over hun vakgebied. Stuk voor stuk bouwen zij met hun baanbrekend en vernieuwende onderzoek aan de toekomst van onze zorg!

Bekijk alle afleveringen

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: