Embolisatie van een vleesboom (uterusmyoom)

Risico's en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van de angiografie en behandeling. 

Mogelijke complicaties

Een enkele keer treden er complicaties (bijverschijnselen) op: 

  • Op de plaats waar de katheter werd ingebracht ontstaat soms een bloeduitstorting. Dit kan pijnlijk zijn maar verdwijnt na enkele dagen.
  • Er kan ook enkele uren na afloop van het onderzoek nog een bloeding ontstaan op de plaats waar de katheter heeft gezeten. Als u dit merkt moet u direct een verpleegkundige waarschuwen. Als u dit merkt als u al naar huis bent dan neemt u direct contact op met de Spoed Eisende Hulp van Ziekenhuis Rijnstate, tel. 088 - 005 6680.
  • Heel zelden kan stolselvorming voorkomen. Dit kan leiden tot afsluiting van het behandelde bloedvat. Als het stolsel met de bloedstroom mee gaat kan ook een ander bloedvat afgesloten raken. Er ontstaat dan bijvoorbeeld een trombosebeen.
  • Meldt daarom direct aan de verpleegkundige als er verkleuring, doofheid of temperatuurverandering optreedt in uw been of elders in uw lichaam. Als u dit merkt als u al naar huis bent dan neemt u direct contact op met de Spoed Eisende Hulp van Ziekenhuis Rijnstate, tel. 088 - 005 6680.
  • In sommige gevallen treedt een voortijdige menopauze in na een uterus-embolisatie, waarbij deze kans iets hoger lijkt bij vrouwen ouder dan 45 jaar.
  • Het is mogelijk dat een geëmboliseerde vleesboom na enige tijd, via de vagina, het lichaam verlaat. Dit gebeurt soms en is afhankelijk van de plaats van de vleesboom.
  • Daarnaast is er een heel kleine kans op beschadiging van de baarmoeder, waarna een baarmoederverwijdering moet plaatsvinden. De kans op een operatieve baarmoeder-verwijdering als complicatie na een uterus-embolisatie, is laag.

Infecties

De behandeling vindt plaats onder steriele omstandigheden. Dit betekent dat de punctieplaats voor start van de procedure ruim wordt gedesinfecteerd en dat er steriele materialen en lakens worden gebruikt. Het risico op een eventuele infectie is zeer klein.

Vruchtbaarheid

Vrouwen kunnen zwanger worden na embolisatie. Uit meest recent wetenschappelijk onderzoek blijkt echter dat er nog geen sluitend bewijs is gevonden voor wat betreft de verandering van kansen op zwangerschap vóór en ná embolisatie. Om die reden wordt verder onderzoek gedaan.

Pijnpomp (epidurale verdoving)

In de folder "Epidurale verdoving" vindt u meer informatie over risico's en bijwerkingen van het plaatsen van de pijnpomp. 

Röntgenstraling

We gebruiken voor het onderzoek niet meer röntgenstraling dan nodig is voor het maken van kwalitatief goede opnames. De kans op schadelijke effecten is klein, ook als u meerdere röntgenonderzoeken heeft ondergaan.

Lees meer over straling

Contrastmiddel

Om de bloedvaten zichtbaar te maken gebruiken we een jodiumhoudend contrastmiddel. Het jodiumhoudende contrast is een lichaamsvreemde stof en uw lichaam zal hierop reageren. Tijdens het inspuiten kunt u (kortdurend) een warm gevoel ervaren. De moderne jodiumhoudende contrastmiddelen geven zelden bijwerkingen.

Bij een klein aantal patiënten treedt een allergische reactie op die meestal bestaat uit niezen of rode bultjes (“galbulten”). De risico’s zijn groter als u in het verleden al eens een allergische reactie op jodiumhoudend contrast heeft gehad. Dit willen we uiteraard graag voor de start van het onderzoek weten. 
Als u in het verleden een allergische reactie op contrast heeft gehad, dan zullen wij u doorverwijzen naar de contrastpoli. Daar zal de internist met u bespreken welke voor- en nazorg voor u nodig is om het onderzoek veilig uit te voeren.

Bij sommige mensen is er kans op nierschade door het jodiumhoudende contrastmiddel. Er kan een tijdelijke of blijvende verslechtering van de nierfunctie ontstaan. 
Deze beschadiging van de nieren treedt alleen op bij risicopatiënten en kan voorkomen worden door de juiste voor- en nazorg te volgen. 
Als er bij u sprake is van risicofactoren, dan zullen wij u doorverwijzen naar de contrastpoli. Daar zal de internist met u bespreken welke voor- en nazorg voor u nodig is om nierschade te voorkomen.

Wij verzoeken u het veiligheidsformulier in te vullen zodat wij vlak voor het onderzoek een extra controle kunnen doen of we alle risicofactoren goed in beeld hebben.

Lees meer over het gebruik van contrastmiddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap wordt het onderzoek bij voorkeur niet gedaan, tenzij er dringende redenen zijn.  

Als u borstvoeding geeft, wilt u dit dan voor de start van het onderzoek aan ons melden?  We laten u dan weten of het i.v.m. het gebruikte contrastmiddel tijdelijk nodig is om de borstvoeding te stoppen.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: