Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Embolisatie van een vleesboom (uterusmyoom)

Uw arts heeft met u besproken dat we u gaan behandelen aan uw vleesboom op de afdeling Radiologie van Ziekenhuis Rijnstate, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Let op!

Om het onderzoek optimaal en veilig uit te kunnen voeren is voor dit onderzoek speciale voorbereiding en nazorg nodig. 

Lees daarom de voorbereiding en de nazorg goed door.

Na het onderzoek blijft u 1 of 2 nachten in het ziekenhuis. 

Opname

Voor dit onderzoek wordt u opgenomen in het ziekenhuis. Van de afdeling Opnameplanning krijgt u apart bericht op welke afdeling wordt opgenomen en hoe laat u in het ziekenhuis wordt verwacht.

Wat is een vleesboom?

Uw gynaecoloog heeft met u besproken dat er in uw baarmoeder een vleesboom (myoom) aanwezig is. Een vleesboom is een goedaardige knobbel in de spierwand van de baarmoeder. Deze bestaat ook uit spierweefsel. Ze kunnen enkele millimeters groot zijn, maar ook enkele kilo’s wegen. Vleesbomen kunnen menstruatieklachten geven of soms pijn of plasklachten.

Behandeling van de vleesboom

De gynaecoloog kiest samen met u een behandeling voor uw vleesboom. Daarbij wordt rekening gehouden met het aantal myomen, de plaats en de grootte ervan, uw leeftijd en uw eventuele wens (nog) zwanger te worden. U heeft gekozen voor een embolisatie van de vleesboom.

Wat is een embolisatie?

Bij een embolisatie wordt via een katheter (dun slangetje) in de lies kleine plastic of gelatine korreltjes in het bloedvat gespoten dat de vleesboom van bloed voorziet. Hierdoor wordt het bloedvat afgesloten en gaat het myoom verschrompelen. De myomen krimpen binnen drie tot zes maanden. Klachten over ruim bloedverlies zijn hierna bij acht van de tien vrouwen verdwenen of sterk verminderd.

Voordelen van embolisatie

  • De ingreep is minder belastend dan het operatief verwijderen van de baarmoeder.
  • De baarmoeder blijft behouden. Maar: bij een aanwezige kinderwens wordt deze ingreep afgeraden. Een zwangerschap is echter nog wel mogelijk.
  • De opnameduur is gemiddeld twee tot drie dagen. U kunt sneller uw dagelijkse bezigheden hervatten.

Nadelen van embolisatie

  • Bij een op de twintig vrouwen kan de behandeling niet doorgaan omdat de radioloog de baarmoederslagader niet kan bereiken.
  • Bij vijftien tot twintig procent van de vrouwen bestaat de kans dat de embolisatie niet aanslaat en dat alsnog geopereerd moet worden.
  • Er is een kans van een tot twee procent op operatief ingrijpen direct na de embolisatie in verband met het afsterven van de hele baarmoeder, waarbij het soms noodzakelijk is de hele baarmoeder te verwijderen.
  • Ook is er een kleine kans (twee tot drie procent) op een vroegtijdige overgang doordat de bloedtoevoer naar de eierstokken wordt afgesloten.

Omdat de behandeling nog niet lang wordt toegepast, is het effect van embolisatie op langere termijn (nog) niet volledig bekend.

Zie ook het hoofdstuk Risico’s en bijwerkingen.

Pijnpomp

De procedure kan pijnlijk zijn. Daarom krijgt u tijdens en na het onderzoek een pijnpomp, waarmee u zelf pijnbestrijding kunt regelen. Zo verwachten we dat de pijn dragelijk is. 

De anesthesioloog zal voor we starten met de behandeling de pijnpomp inbrengen. Informatie over deze pijnpomp vindt u in de folder "Epidurale verdoving".

Verslag

De interventieradioloog beoordeelt de foto's en maakt een verslag van het verloop van de procedure. Het verslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf het verslag lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Radiologie van Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Rijnstate Arnhem, afdeling Radiologie: 088 - 005 7488

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: