Embolisatie van een vleesboom (uterusmyoom)

Hoe bereidt u zich voor op het onderzoek?

Soms is verwijzing contrastpoli nodig

Bij uw scan gebruiken we jodiumhoudend contrast om bloedvaten en organen zichtbaar te maken. Dit contrast kan bij bepaalde patiëntengroepen leiden tot een allergische reactie of nierschade. Daarom controleren we o.a. de nierfunctie in uw bloeduitslagen.

Als er bij u risicofactoren aanwezig zijn, kan het nodig zijn dat u voorafgaande aan het onderzoek eerst een consult heeft bij de internist. De internist bepaalt welke voor- en nazorg nodig is om het onderzoek veilig uit te voeren.

Meer informatie over risico's van het gebruikte contrastmiddel kunt u vinden in het hoofdstuk Risico's en bijwerkingen.

Eten en drinken

U kunt normaal eten en drinken.

Medicijnen

  • Als u antistollingsmedicatie gebruikt: van uw arts heeft u instructies gekregen om tijdelijk met antistollingsmedicatie te stoppen. Op de dag van opname wordt bloed afgenomen en gecontroleerd of uw bloedwaarden goed zijn om het onderzoek veilig uit te voeren.
  • Ontstekingsremmende pijnstillers* mag u vanaf 6 uur voor het onderzoek t/m 6 uur na het onderzoek niet innemen. 
  • Overige medicatie kunt u gebruiken zoals u gewend bent

* Met ontstekingsremmende pijnstillers bedoelen we medicijnen uit onderstaande lijst (zogenaamde “NSAID’s”):

  • Meest gebruikt: Arthrotec, Advil, Aleve, Brufen, Ibuprofen, Diclofenac, Naproxen, Nurofen, Otriflu, Saridon, Voltaren
  • Minder gebruikt: Arcoxia, Biofenac, Cataflam, Celebrex, Clibex, Dinastat, Mebutan, Meloxicam, Movicox, Momendol, Nabumeton, Orudius, Piroxicam, Rilies, Sarixell, Seratil, Spidifen, Stadium, Surgam

Veiligheidsformulier

Voor we starten met het onderzoek willen we checken of we het onderzoek veilig kunnen uitvoeren. Daarvoor gebruiken we het veiligheidsformulier.

  • Wilt u dit van te voren doorlezen en ons bellen op tel 088 - 005 7488 als één van de vragen op het veiligheidsformulier met “Ja” heeft beantwoord?  
  • Wilt u het veiligheidsformulier zo mogelijk thuis printen en meenemen naar het ziekenhuis? Als u niet in de gelegenheid bent om het veiligheidsformulier te printen, dan kunt u bij aankomst op de verpleegafdeling vragen om een veiligheidsformulier en daar invullen.

Telefonisch gesprek met de radioloog

De radioloog belt u kort voor het onderzoek om met u de behandeling en de bijbehorende risico’s met u te bespreken.

  • Let op! Het nummer waarmee de radioloog belt, wordt in uw scherm als een anoniem nummer weergegeven.

Bezoek aan de POS (Pré-Operatieve Screening)

Omdat het onderzoek met "epidurale verdoving" wordt gedaan, krijgt u ook een oproep van de afdeling Pré-Operatieve Screening. Meer informatie over deze verdoving leest u in de folder Epidurale verdoving

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: