Een vrouw met schoudertas loopt voor de wand met woorden

Nieuw: de Virtual Fracture Care (VFC) appUPDATE: Graag brengen wij u op de hoogte van het project “Virtual Fracture Care, direct ontslag” dat per 1 april van start gaat in Rijnstate Arnhem. 

Patiënten die onze SEH bezoeken vanwege relatief simpele en stabiele letsels, worden nu vaak standaard na een week op de polikliniek traumachirurgie of gipskamer teruggezien. Dit is echter niet altijd noodzakelijk. Om patiënten en hun naasten onnodig ziekenhuisbezoek of onderzoek te besparen, patiënten meer eigen regie te geven en zorg op maat te leveren gaan we patiënten vanaf de SEH met goede informatie voorziening direct ontslaan. Zij komen dus niet meer terug op de polikliniek. Patiënten die ondanks de nieuwe informatievoorzieningen toch vragen hebben, worden geïnstrueerd contact op te nemen met onze breuklijn. Als het nodig is kan de patiënt uiteraard op de polikliniek gezien worden. Er vindt dus geen verschuiving plaats van zorg naar de eerste lijn.

Voor wie is het bedoeld?

Patiënten met een van de volgende relatief simpele en stabiele letsels komen in aanmerking:

Volwassenen:

 • Radiuskop- of hals fractuur
 • Enkeldistorsie 
 • Weber A/avulsie fractuur
 • Basis MT 5 fractuur
 • MC 5 fractuur
 • Phalanx fractuur voet
 • Hallux fractuur
 • Primaire anterieure schouderluxatie
 • Tossy 1 & 2 AC luxatie
 • Midschacht clavicula fractuur   

Kinderen:

 • Clavicula fractuur
 • Greenstick fractuur distale onderarm
 • Torusfractuur distale onderarm
 • Spaakverwonding (met oppervlakkige schaafwond en zonder ossaal letsel) 

Nieuwe werkwijze

Patiënten met bovenstaande diagnoses voorzien we direct op de SEH van alle benodigde informatie over het hersteltraject. Een standaard consult op onze polikliniek is dan niet nodig. De informatievoorziening zal grotendeels via de gratis Virtual Fracture Care app gaan. Ook ontvangt de patiënt informatie op papier. De app geeft informatie over het letsel, een normaal hersteltraject, het behandelplan, instructies en oefenfilmpjes. Het is na de startdatum van het project voor iedereen (dus ook voor huisartsen) mogelijk om de gratis Virtual Fracture Care app te downloaden in de App Store (iPhone) of Google Store (Android). Uiteraard kan de patiënt bij alarmsymptomen of vragen contact opnemen via een speciaal voor dit project opgezette breuklijn (088 - 005 6679). Dit nummer is bereikbaar van 8.30 tot 12.00 uur en van 15.30 tot 16.30 uur.

Beoogde resultaten op basis van literatuur en eerdere ervaring*:

 • Gezondheidsuitkomsten blijven gelijk of verbeteren
 • Tevredenheid van de patiënten blijft gelijk of neemt toe
 • Poliklinische controle neemt met > 90% af
 • Beeldvorming neemt met >70% af
 • Fysiotherapeutische behandeling neemt met 90% af
 • Patiënten kunnen bij vragen terecht bij de breuklijn of alsnog op de poli komen
 • Huisartsbezoeken nemen niet toe

*Op basis van o.a. resultaten studie OLVG, Geerdink et al. 2020 (Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4604)

Er wordt tijdens de implementatiefase gecontroleerd of zorg onbedoeld bij de huisartsen terecht komt.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: