Transmuraal incident melden: een compliment!We ontvangen incidentmeldingen van (assistenten van) huisartsen, verloskundigen en apothekers. Een groot deel van de meldingen betreft datalekken maar er worden ook meldingen gedaan over medicatie-overdracht, verwijzingen, transfer, beleid etc. Onlangs ontvingen we een positieve incidentenmelding van een apotheker.

De melding komt binnen bij het kwaliteitsbureau van Rijnstate en wordt door hen doorgezet naar de decentrale afdeling waar de melding betrekking op heeft. De incidentcoördinator van die afdeling zal met de betrokkene(n) de situatie bespreken, analyseren en bekijken of een verbetering mogelijk is om een dergelijk incident in de toekomst te voorkomen. 

Compliment

Onlangs ontvingen we een PIM van een apotheker: een positieve incidentenmelding ofwel een compliment! “Op het recept van de neuroloog staat duidelijk vermeld wat de bedoeling is van de ASA. Deze stoppen na 10 dagen. Clopidogrel levenslang gebruiken. Dit is heel duidelijk voor de apotheek. Zo kunnen wij direct het dossier in orde maken. Heel fijn! Verbetersuggestie: mijn wens is dat dit altijd zo duidelijk op het recept vermeld wordt.”

Van transmurale incidentmeldingen leren we, maar ook positieve incidentmeldingen kunnen leerzaam zijn en geven een positieve stimulans. Dankzij incidentmeldingen zien we waar de zorg wel of niet optimaal gelopen is, gaan we erover in gesprek en kan nagedacht worden over (het effect van) verbeteringen. Het laagdrempelige karakter van dit systeem heeft zijn meerwaarde bewezen doordat er beter inzicht is waar niet aan de verwachting is voldaan en doordat dankzij incidentmeldingen bepaalde werkprocessen zijn veranderd. Dit heeft een betere samenwerking onderling en betere zorg voor onze patiënten tot gevolg.

Incident melden?

Heeft u of uw medewerker een incident over samenwerking met Rijnstate? Meld dit dan via Transmuraal incidenten melden (rijnstate.nl) (TIM).

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: