Patiënte met arts en verpleegkundige in een behandelkamer

Toekomstige Zorgplanning (TZP): een gedeelde verantwoordelijkheid voor zorgverlenersEen term die u wellicht bekender klinkt maar hetzelfde inhoudt is ACP: Advanced Care Planning. Uit literatuur blijkt dat zowel door artsen als patiënten barrières worden ervaren om toekomstige zorgplanning tijdig te bespreken bij chronische levensbedreigende ziektes zoals COPD, hartfalen, nierfalen en dementie. 

Het ziekteverloop is vaak grillig, wat maakt dat zorgverleners het markeren van behoeften aan palliatieve zorg en TZP lastiger vinden dan bij oncologische aandoeningen. Onduidelijkheid over wie (1e of 2e lijn) in de juiste positie verkeert om toekomstige zorgplanning te initiëren en het gemis aan samenwerkingsafspraken vormen een risico dat voor TZP potentieel waardevolle informatie over behandelwensen en behoeften verloren gaat of op verkeerde momenten zoals op de SEH besproken wordt.

Met behulp van subsidie van ZonMw is een model gemaakt om TZP een standaard onderdeel te maken van de dagelijkse praktijk. Het transmurale en multidisciplinaire TZP-stappenplan verhoogt de bereidheid tot een TZP-gesprek bij patiënten en zorgverleners en wordt positief beoordeeld. Het omvat een zowel 1e als 2e lijn toepasbaar 3 stappenplan om patiënten en naasten geleidelijk en stapsgewijs bekender te maken met het begrip toekomstige zorgplanning en te stimuleren hierover van gedachten te wisselen met hun naasten en/of zorgverlener.

Stap 1 Voorlichting over TZP in de spreekkamer (1e of 2e lijn)

  • Globaal voorlichtingsgesprek
  • Folder meegeven
  • Overdracht tussen 2e en 1e lijn (en vice versa)

Stap 2 Herhaling voorlichting TZP in groepsbijeenkomst

  • Bijeenkomst voor de patiënten, gezamenlijk geleid door een zorgprofessional uit de 1e lijn en een zorgprofessional uit de 2e lijn
  • Vrijblijvende ziektegerichte informatie over TZP

Stap 3 Familiegesprek TZP

  • Verwachtingsmanagement van behandelingen/opnamen
  • Uitleg over samenwerking tussen zorgprofessionals uit de 1e en 2e lijn als team

In de 1e 2e lijns commissie is dit project gepresenteerd en de aanwezigen kijken met enthousiasme uit naar de uitrol van dit project waarbij niet alleen huisartsen en specialisten worden betrokken maar ook POH ouderen, verpleegkundig specialisten en specialisten ouderengeneeskunde.  

Wilt u over TZP van gedachten wisselen? Patricia van Mierlo staat u graag te woord. pvanmierlo@rijnstate.nl

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: