Behandeling van Crohn en colitis
MDL verpleegkundige en patiënte in gesprek in de spreekkamer

Samen met u

Samen met mensen die de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa hebben, streven we naar de beste zorg volgens de nieuwste richtlijnen en wetenschappelijke bevindingen. Ook willen we patiënten graag betrekken bij de invulling van de zorg en samen richting geven aan de begeleiding en behandeling van de ziekte.

Ervaringen delen

We hebben al verschillende voorlichtingsavonden voor patiënten georganiseerd over thema’s als vermoeidheid en voeding. Ook is er een groep met ervaren lotgenoten opgericht, die door patiënten direct kunnen worden benaderd voor vragen en informatie. Wilt u ook deel uit maken van deze groep, stuur dan een mail naar crohncolitis@rijnstate.nl.

Uit de bijeenkomst 'patiënt aan zet' is gebleken dat er bij zwangere patiënten behoefte was aan meer overleg tussen verschillende behandelend artsen. Naar aanleiding hiervan zijn we gestart met een multidisciplinair overleg, waarbij kinderartsen en gynaecologen samen overleggen over alle zwangere patiënten met chronische darmontstekingen. Dit overleg moet leiden tot een duidelijke, gezamenlijke uitleg en begeleiding van patiënten.

Ambities voor de toekomst

Bij het verbeteren en optimaliseren van de zorg vragen we ook in de toekomst uw hulp en inbreng. Denk daarbij aan evaluatie van onze zorg, suggesties voor verbetering en voorlichtings- en discussiebijeenkomsten. Onderwerpen die op dit moment worden uitgewerkt zijn voorlichting en begeleiding via internet en samen met de patiënt de medische gegevens monitoren (e-health).

Patiëntenvereniging

Op de website van de patiëntenvereniging CCUVN vindt u ook meer informatie over de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.

Team Rijnstate Crohn en Colitis Centrum
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: