Schildkliercentrum
Specialisten lopen op de brug in het Atrium Arnhem

Wetenschappelijk onderzoek bij schildklieraandoeningen

Voor goede zorg is het belangrijk om medisch-wetenschappelijk onderzoek te doen. Het belangrijkste doel is de kwaliteit van zorg voor patiënten te verbeteren. Daarom doen we vanuit Rijnstate mee aan Nederlandse en internationale onderzoeken. Ook organiseren we zelf verschillende onderzoeken.

U beslist zelf of u meedoet aan onderzoek

U beslist altijd zelf of u meedoet aan een onderzoek. Meedoen is vrijwillig, dus u bent nooit verplicht om mee te doen. Als u niet meedoet, krijgt u gewoon de behandeling die u anders ook zou krijgen. In de brochure van de Rijksoverheid leest u meer over meedoen aan wetenschappelijk onderzoek.

RABITO-studie

In Rijnstate is een landelijke wetenschappelijke studie gestart, de RABITO-studie. Het doel is om te onderzoeken wat de beste behandeling is voor patiënten met een goedaardige schildklierknobbel die te veel hormoon aanmaakt. We vergelijken in het onderzoek twee behandelingen: de behandeling met radioactief jodium en de behandeling met RFA. Dit is het eerste wetenschappelijke onderzoek waarin beide behandelingen met elkaar worden vergeleken.

Behandeling met radioactief jodium
Schildklierknobbels die te veel hormoon aanmaken worden op dit moment in Nederland meestal behandeld met radioactief jodium. Hierbij worden de schildkliercellen die te veel schildklierhormoon aanmaken vernietigd door middel van radioactieve straling. Na de eerste behandeling met radioactief jodium verdwijnt bij meer dan driekwart van de patiënten het te veel aan schildklierhormoon en na een tweede behandeling is dit bij vrijwel alle patiënten het geval. Helaas kan bij deze behandeling ook het gezonde schildklierweefsel aangetast worden. Hierdoor gaat de schildklier minder goed werken. Dit kan enkele maanden na de behandeling gebeuren, maar ook jaren ná de behandeling.

Een deel van de patiënten krijgt uiteindelijk een te traag werkende schildklier na behandeling met radioactief jodium. Hiervoor moeten patiënten levenslang schildklierhormoontabletten slikken en moeten de bloedwaardes regelmatig gecontroleerd worden.

Behandeling met radiofrequente ablatie (RFA)
Sinds enkele jaren wordt radiofrequente ablatie (RFA) gebruikt als behandeling voor schildklierknobbels die geen schildklierhormoon produceren. Bij RFA wordt de knobbel verhit met een naald waardoor de knobbel verschrompelt. We hebben gezien dat deze behandeling goed werkt om de schildklierknobbel kleiner te maken.

Mogelijk is een behandeling met RFA een goed alternatief om schildklierknobbels die een te veel aan schildklierhormoon aanmaken, uit te schakelen. Dit is alleen nog niet grondig onderzocht. Het effect van een behandeling met RFA op de schildklierfunctie, bij patiënten met een schildklierknobbel die een te veel aan schildklierhormoon produceert, is wereldwijd slechts bij 188 patiënten onderzocht in wetenschappelijke onderzoeken.

Het mogelijke voordeel van RFA is dat de kans op een te trage schildklier heel klein is, ongeveer 3% na 1 jaar. Na een eerste RFA-behandeling wordt bij 60-75% van de mensen de schildklierfunctie weer normaal en verdwijnen de klachten. Na een tweede RFA-behandeling stijgt dit tot ongeveer 90%. Bij ongeveer 10% van de mensen zijn meer dan twee behandelingen nodig. Of moet alsnog een behandeling met radioactief jodium overwogen worden.

Wat is het doel van het onderzoek?
Het doel is om te onderzoeken wat de beste behandeling is voor patiënten met een goedaardige schildklierknobbel die te veel hormoon aanmaakt. In deze studie onderzoeken we of behandeling met RFA voor een kleinere kans zorgt op een te traag werkende schildklier vergeleken met de behandeling met radioactief jodium. Daarnaast onderzoeken we, onder andere door middel van vragenlijsten, of behandeling met RFA voldoende effectief is en wat de ervaringen van patiënten zijn. Of een patiënt wordt behandeld met RFA of radioactief jodium, wordt bepaald door middel van loting.

U kunt voor deze studie benaderd worden door uw behandelend arts. Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van ZonMw.

Deelnemende ziekenhuizen

 • Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht
 • Amphia, Breda
 • Amsterdam UMC: locatie AMC en locatie VUMC
 • Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
 • Elkerliek ziekenhuis, Helmond
 • Haga Ziekenhuis, locatie Den Haag en locatie Zoetermeer
 • Martini ziekenhuis, Groningen
 • OLVG, Amsterdam
 • Rijnstate, Arnhem
 • Spaarne Gasthuis, locatie Hoofddorp en locatie Haarlem
 • Ziekenhuis Groep Twente (ZGT), locaties Hengelo en Almelo

Wilt u meer weten over de RABITO-studie?
Onder het kopje ‘Meer informatie’ vindt u onder andere uitgebreide patiëntinformatie over de RABITO-studie.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Manon van der Meeren, arts-onderzoeker, via RABITOstudie@rijnstate.nl.

RATED-studie: hoe werkt radiofrequente ablatie precies?

Sinds een paar jaar wordt radiofrequente ablatie (RFA) gebruikt als behandeling voor schildklierknobbels. Graag willen wij nog beter in kaart brengen hoe goed deze behandeling werkt om de schildklierknobbel te laten krimpen. Ook willen we weten wat het effect is op de schildklierfunctie en wat de ervaringen van patiënten zijn. Daarom vragen wij momenteel aan mensen met een schildklierknobbel die RFA krijgen of wij deze gegevens uit het medisch dossier anoniem mogen gebruiken en of zij anonieme vragenlijsten willen invullen. U kunt hiervoor benaderd worden door uw behandelend arts.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: