Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Behandeling schildkliernodus (radiofrequente ablatie)

Uw arts heeft met u besproken dat we de zwelling in uw schildklier gaan behandelen op de afdeling Radiologie van Ziekenhuis Rijnstate, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat de behandeling inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om de behandeling goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft de behandeling zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Let op!

Om de behandeling optimaal en veilig uit te kunnen voeren is voor deze behandeling speciale voorbereiding en nazorg nodig. 

Leest u daarom de voorbereiding en de nazorg goed door.

Na de behandeling mag u niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer. Zorg daarom dat u hierna wordt opgehaald uit het ziekenhuis en thuis wordt gebracht.

Doel van de behandeling

In uw schildklier is een goedaardige zwelling (een zogenaamde "nodus") gevonden. De radioloog gaat deze zwelling aanprikken en verwarmen via de naald, zodat de zwelling zal verschrompelen. Deze behandeling wordt RFA (radiofrequente ablatie) genoemd.

 

 

Verslag

Uw behandelend arts krijgt van ons een verslag hoe de procedure is verlopen. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na de behandeling kunt u zelf het verslag lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologisch onderzoek).

Afmelden

Als de behandeling niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Radiologie van Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.
Rijnstate Arnhem, afdeling Radiologie: 088 - 005 7488

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: