Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Jodiumtherapie: behandeling met radioactief jodium-131 (poliklinisch)

In overleg met uw arts heeft u besloten dat u in verband met een schildklierziekte een behandeling met radioactief jodium zult ondergaan. In deze folder vindt u informatie over de behandeling en over de leefregels die u na de jodiumtherapie in acht moet nemen.

Overzicht afspraken en instructies

Bij deze informatie hoort een overzicht met uw afspraken en specifieke voorbereiding (bijvoorbeeld medicatie-instructie). Leest u ook dit overzicht goed door.

U vindt deze afspraken en persoonlijke instructies in het tabblad Afspraken van MijnRijnstate, onder de afspraak van deze jodiumbehandeling.

 

De schildklier en jodium

De schildklier produceert schildklierhormonen. Deze reguleren de stofwisseling van het lichaam. Voor de productie van deze hormonen is jodium nodig. Schildklierweefsel is in staat jodium (zowel radioactief als niet-radioactief) in grote hoeveelheden op te nemen. Van deze eigenschap maakt de nucleaire geneeskunde gebruik: voor het zichtbaar maken van de schildklier wordt jodium-123 gebruikt en voor de behandeling van schildklieraandoeningen (jodiumtherapie) wordt het radioactieve jodium-131 gebruikt.

Effecten van jodium-131

Er zijn geen aanwijzingen dat deze behandeling schadelijk is of tot andere aandoeningen leidt. U hoeft zich geen zorgen te maken over eventuele risico’s of bijwerkingen ten gevolge van deze behandeling, ook niet als u overgevoelig bent voor jodium.

Het radioactieve jodium krijgt u als een capsule toegediend die u kunt doorslikken met water. Na de toediening wordt het jodium via het bloed vervoerd en voor een groot gedeelte opgenomen in uw schildklier. Daar kan dit jodium de schildklier van binnen uit bestralen. Niet opgenomen jodium verlaat het lichaam met de urine. Het effect van de jodiumtherapie duurt enkele maanden. Na ongeveer een half jaar is er geen effect meer. Het is mogelijk de behandeling meerdere malen te ondergaan.

Jodium-131 zendt twee soorten straling uit. De ene soort zorgt voor de vermindering van overmatige of ongewenste functie van schildkliercellen. De omgeving en ander weefsel in het lichaam ondervinden nauwelijks schade van deze straling. Daarnaast wordt straling uitgezonden die te vergelijken is met röntgenstraling. Ook mensen uit uw omgeving ontvangen deze straling. Om te voorkomen zij hier te veel van opvangen, dient u zich na de therapie aan een aantal leefregels te houden. Deze regels vindt u in de bijlage. 

Doel en resultaat van de behandeling

Het verwachte resultaat is afhankelijk van de reden van de behandeling.

  • Bij een te snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie) is het doel om de schildklier minder snel te laten werken. 
  • Bij een vergrote schildklier (multinodulair struma) is het doel om de omvang van de schildklier te verkleinen. De verwachting is dat we met de jodiumbehandeling de omvang van de schildklier ongeveer kunnen halveren.

Het kan zijn dat het effect na de eerste behandeling nog onvoldoende is. Dan kan een vervolgbehandeling met radioactief jodium overwogen worden. In de praktijk is er geen maximaal aantal behandelingen met radioactief jodium, behalve wanneer geen effect wordt gezien.

LET OP! Het duurt lang voordat het totale effect van de jodiumbehandeling merkbaar is. Na ongeveer anderhalve week kunt u de eerste effecten merken. Het eindresultaat is pas na ongeveer een half jaar duidelijk. Uw behandelend internist controleert uw schildklierfunctie. 

Risico's en bijwerkingen

Bijwerkingen worden nauwelijks gezien. De meeste bijwerkingen verdwijnen spontaan binnen enkele weken. 

  • De meest voorkomende is een gevoel van lichte keelpijn. Dit wordt vooral gezien bij behandeling van een vergrote schildklier.
  • Ook is er een kleine kans op een ontstekingsreactie met een lichte zwelling in de hals in de eerste twee weken na de behandeling.
  • Zeer zelden treedt een toename van “hyper”-klachten op door een plotselinge uitstoot van schildklierhormonen in het bloed. U merkt dit o.a. aan het optreden van hartkloppingen of een onrustig gevoel. 
  • Als u ziekte van graves heeft kan het zijn dat u bij de oogarts geweest bent. Soms geeft ziekte van Graves een ontsteking achter de ogen die erger kan worden door het radioactief jodium. We schrijven in dat geval prednison voor (een ontstekingsremmer).

Een lange termijn effect na de behandeling de schildklier kan zijn dat de schildklier te langzaam werkt (hypothyreoïdie). Dit effect kan ook nog maanden na de behandeling optreden. Met medicijnen kan de internist dit effect zo nodig compenseren. 

Als u klachten blijft houden adviseren we om contact op te nemen met uw behandelend internist.

Als u de leefregels naleeft, levert deze behandeling geen gevaar op voor u en uw omgeving. Naleven van de leefregels is wel strikt noodzakelijk.

Zwangerschap en borstvoeding

Jodiumtherapie wordt tijdens de zwangerschap niet gegeven. Als u denkt dat u zwanger zou kunnen zijn, meldt u dit dan aan de nucleair geneeskundige. Als u borstvoeding geeft, moet dit voor de toediening van het radioactief jodium worden afgebouwd. Na de toediening mag u het betreffende kind geen borstvoeding meer geven.

Informatie over uw behandeling

Het is belangrijk om goed voorbereid aan de behandeling te beginnen. Lees daarom de informatie over de voorbereiding op uw behandeling de behandeling zelf en de leefregels die u na het onderzoek moet volgen goed door. 

Vragen

Als u na het lezen nog vragen heeft, bespreek deze dan voor de behandeling met uw behandelend arts, met de nucleair geneeskundige (tijdens het gesprek) of de medewerkers van de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Tip: schrijf uw vragen op en stel ze tijdens het gesprek met de nucleair geneeskundige. 

Nucleair geneeskundigen:

M.L.E.Bernsen

B.W. Hendrickx

dr. F.Intema

prof. dr. W.J.G.Oyen

Kijk voor meer informatie over schildklieraandoeningen op onze website.

Afmelden

Als de behandeling niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Contact

Op werkdagen kunt u ons telefonisch bereiken tijdens kantooruren.

Nucleaire Geneeskunde 088 - 005 6067

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: