Dubbel-J-katheter plaatsen

Risico's en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.

Mogelijke complicaties 

  • Er kan een bloeding in de nier ontstaan. Meestal stopt dat vanzelf.
  • Bij vooraf met bacteriën besmette urine kan koorts en ziekzijn (sepsis) optreden.
  • Er kan lekkage ontstaan van urine buiten de nier. Afhankelijk van de hoeveelheid zal dit later via een punctie weggezogen worden.
  • Bij volledig afgesloten afvoer van urine is er een kans dat het niet lukt om een dubbel-J katheter te plaatsen.
  • De eerste dagen na het plaatsen van de katheter kan de urine rood gekleurd zijn door kleine hoeveelheden bloed in de urine. Dat is een normaal verschijnsel.

Contrastmiddel

Om de urinewegen zichtbaar te maken gebruiken we een jodiumhoudend contrastmiddel. Het jodiumhoudende contrast is een lichaamsvreemde stof. Omdat het contrastmiddel alleen in uw urinewegen wordt gebruikt (en niet in de bloedbaan komt) is de kans op bijwerkingen heel erg klein.

Infecties

De behandeling vindt plaats onder steriele omstandigheden. Dit betekent dat de punctieplaats voor start van de procedure ruim wordt gedesinfecteerd en dat er steriele materialen en doeken worden gebruikt. Het risico op een eventuele infectie is klein.

We adviseren u de aandachtspunten zoals genoemd onder het hoofdstukje Na het onderzoek goed door te lezen en bij het vermoeden dat bij u een ontsteking is ontstaan direct contact op te nemen met uw behandelend arts of de Spoedeisende Hulp (tel 088 - 005 6680).

Nabloeding

Er is een geringe kans op het ontstaan van een bloeding op de plaats waar geprikt wordt.

We adviseren u de aandachtspunten zoals genoemd onder het hoofdstukje  Na het onderzoek goed door te lezen en bij het vermoeden dat bij u een bloeding is ontstaan direct contact op te nemen met uw behandelend arts of de Spoedeisende Hulp.

Röntgenstraling

We gebruiken voor het onderzoek niet meer röntgenstraling dan nodig is voor het maken van kwalitatief goede opnames. De kans op schadelijke effecten is klein, ook als u meerdere röntgenonderzoeken heeft ondergaan.

Lees meer over straling

 Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap wordt het onderzoek bij voorkeur niet gedaan, tenzij er dringende redenen zijn. 

Als u borstvoeding geeft, wilt u ons dan zo spoedig mogelijk bellen? Wij gaan dan beoordelen hoe lang het nodig is dat u tijdelijk stopt met het geven van borstvoeding.

Lees meer over Zwangerschap en Borstvoeding bij een radiologisch onderzoek

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: