Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Dubbel-J-katheter plaatsen op de radiologie

Uw arts heeft met u besproken dat er een Dubbel-J-katheter wordt geplaatst op de afdeling Radiologie van Ziekenhuis Rijnstate, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Let op!

Om de procedure optimaal en veilig uit te kunnen voeren is voor dit onderzoek speciale voorbereiding en nazorg nodig. 

Lees daarom de voorbereiding en de nazorg goed door.

Opname

Voor dit onderzoek wordt u opgenomen in het ziekenhuis. Van de afdeling Opnameplanning krijgt u apart bericht op welke afdeling en hoe laat u in het ziekenhuis wordt verwacht.

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de opnamebalie. Na aanmelding gaat u naar een verpleegafdeling.

Het tijdstip dat wordt getoond bij uw afspraak is niet het tijdstip waarop het onderzoek wordt uitgevoerd. We bellen kort voor start van het onderzoek naar de verpleegafdeling als u aan de beurt bent.
Als u om half acht in het ziekenhuis moet zijn proberen we uw onderzoek in de ochtend uit te voeren. Soms gaan spoedonderzoeken voor en het kan voorkomen dat u pas ’s middags aan de beurt bent. 

Wat is een dubbel-J-katheter (nierdrain)?

Het kan zijn dat u een vernauwing, verkleving of niersteen in de urineleider heeft waardoor de urine niet goed kan aflopen naar de blaas. We plaatsen een inwendige katheter in de urineleider tussen de nier en de blaas. Zo kan de in de nier geproduceerde urine weer ongestoord naar de blaas stromen.
Deze katheter heet een dubbel -J- katheter omdat deze met een J-krul in de nier en een J-krul in de blaas ligt.

 Wij informeren u graag hoe de plaatsing verloopt en welke voorbereiding en nazorg nodig is. Lees a.u.b. deze informatie goed door. 

Verslag

De interventieradioloog beoordeelt de foto's en maakt een verslag van het verloop van de procedure. Het verslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf het verslag ook lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling radiologie. 
Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

  • Afdeling Radiologie: 088 - 005 7488
  • Polikliniek Urologie: 088 - 005 7705
  • Spoed Eisende Hulp: 088 - 005 6680 (buiten kantooruren bij klachten)
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: