Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Hiv

Wat is hiv?

Hiv is de afkorting van het humaan immunodeficiëntie virus. Wie geïnfecteerd is met het virus is hiv-positief. Als u hiv-positief bent, hoeft u niet ziek te zijn. Het kan wel tien jaar duren voordat u ernstige klachten krijgt. U kunt wel, als u met hiv bent geïnfecteerd, het virus doorgeven aan anderen.

Verzwakte afweer

Hiv verzwakt de afweer. Bij die afweer zijn de witte bloedcellen (leukocyten) belangrijk. Een onderdeel van de witte bloedcellen zijn de lymfocyten. Een zo’n lymfocyt is de CD4 cel, ook wel T-helpercel genoemd. Het hiv gebruikt onder andere de CD4 cellen om zich voort te planten. Door vermeerdering van het virus daalt het aantal CD4 cellen én de weerstand. Er kunnen daardoor allerlei infecties en tumoren optreden. We noemen dit opportunistische infecties.

Aids

Er zijn verschillende stadia in de hiv-infectie: de a-symptomatische hiv-infectie, de symptomatische hiv-infectie en aids. Aids staat voor Acquired Immune Deficiency Syndrome, letterlijk betekent dit: het verworven immuun deficiëntie syndroom. We spreken van aids als iemand die besmet is met het hiv-virus een ernstige opportunistische infectie of een bepaalde kwaadaardige aandoening heeft.

Besmetting

Hiv wordt vooral overgedragen via sperma, bloed of vaginaal vocht en bij contact tussen de slijmvliezen. Slijmvliezen zitten onder andere in de vagina, penis, anus en in de mond. Ook door het inspuiten van drugs kan het virus worden overgedragen, als besmette naalden worden gedeeld.

De belangrijkste manier waarop het virus wordt overgedragen is door onbeschermd seksueel contact. Zowel vaginaal, anaal als oraal. Hiv kunt u ongemerkt krijgen én ongemerkt doorgeven aan een ander. Als u veilig vrijt, is de kans om hiv op te lopen klein.

U kunt niet besmet raken met hiv door: huidcontact, kussen, handen geven, zweet, tranen, adem, hoesten, niezen, insectenbeten of zwemmen.

Denkt u dat u mogelijk besmet bent? Neem dan contact op met de GGD of uw huisarts.

Behandeling

Is er bij u een hiv-infectie geconstateerd? Dan kunt u direct een afspraak maken.

De behandeling van hiv is sterk verbeterd door nieuwe medicijnen. Een echt geneesmiddel of een vaccin is er nog niet. Genezen is dus nog niet mogelijk. Wel kunnen de medicijnen het virus zo krachtig remmen, dat de HIV-infectie een chronische ziekte is geworden.

Hiv wordt over het algemeen bestreden met een combinatie van tenminste drie verschillende medicijnen. Deze combinatie wordt ook wel HAART genoemd, de afkorting voor Highly Active Anti-Retroviral Therapy. Met deze combinatie kan de infectie vaak sterk en langdurig worden bestreden.

De medicijnen kunnen wel bijwerkingen hebben zoals duizeligheid, darmklachten/diarree en een vergrote kans op hart- en vaatziekten. Ook kan er vrij snel resistentie ontstaan. Het virus went aan de medicijnen en past zich aan. De medicijnen werken dan niet meer. Resistentie ontstaat als er te weinig medicijnen in het bloed aanwezig zijn om de vermenigvuldiging van het virus te onderdrukken. Dit kan ontstaan doordat de medicijnen niet goed in het bloed worden opgenomen. Of doordat de medicijnen niet op de juiste wijze worden ingenomen.

STZ Topklinisch Zorgregister

De Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) hebben een online overzicht van zeer complexe topklinische zorgfuncties van STZ-ziekenhuizen gelanceerd. Ook van Rijnstate zijn zeven bijzondere functies beoordeeld als topklinisch en opgenomen in dit zorgregister. De behandeling van HIV is er daar één van.

    Veel mensen vinden het spannend om een hiv-test te doen. Dat is begrijpelijk vanwege de ernst van hiv. Maar hoe eerder je het weet, hoe beter. Want als je hiv-positief bent, kan de arts op tijd de behandeling met hiv-remmers starten. Het is beter voor je gezondheid om te starten voordat hiv veel schade kan aanrichten aan je afweer. De behandeling met hiv-remmers wordt vergoed door de ziektekostenverzekering.

    Je kunt een hiv test laten doen bij je huisarts of je kunt een hiv test bij de GGD’s laten doen als je binnen de doelgroepen van de GGD valt. Meestal is een hiv test onderdeel van een uitgebreidere soa screening.

Voor het maken of wijzigen van uw afspraak of het stellen van vragen kunt u bellen naar telefoonnummer 088 - 005 6780.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: