Ileostoma
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Na de operatie

Na de operatie moet u wennen aan de stoma. Al tijdens de eerste dagen na de operatie merkt u dat er bloederig vocht en lucht en ontlasting uit de stoma komt. De stoma is wat rood en gezwollen. In de eerste weken na de operatie wordt dit minder. 

Na de operatie zit er een stomazakje op uw buik. Dit bestaat uit een huidplak van huidbeschermend materiaal met daaraan vast een beige zakje met kijkvenster. Zo kunnen de arts en de verpleegkundige de stoma goed bekijken zonder dat zij het zakje eraf moeten halen. Het stomazakje kan geleegd worden, maar moet wel dagelijks vervangen worden door een schoon stomazakje. De verpleegkundige laat u het materiaal zien en legt uit hoe het wordt gebruikt.

De dag na de operatie komt de stomaverpleegkundige bij u langs om te horen hoe de operatie is verlopen en om de stoma te bekijken. Als het nodig is, kan zij het stomamateriaal aanpassen.
De eerste dagen na de operatie verzorgt een afdelingsverpleegkundige de stoma. Als er vragen of problemen zijn bij de stomazorg vragen zij advies aan de stomaverpleegkundige.

Als u een beetje hersteld bent, leert de afdelingsverpleegkundige hoe u de stoma zelf kunt verzorgen. Zij maakt in overleg met u een afspraak met een naast familielid om de verzorging van de stoma uit te leggen. De eerste dagen als u weer thuis bent, is het handig als er iemand in de buurt is die ook gezien heeft hoe de stoma wordt verzorgd. Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis kunt u het verzorgen van de stoma oefenen.

Naar huis en nazorg 

Stomamaterialen 
Als de datum dat u naar huis mag bekend is, bestelt de stomaverpleegkundige bij een medisch speciaalzaak het materiaal dat u thuis nodig heeft. Op de afgesproken datum wordt het bij u thuisbezorgd. De stomaverpleegkundige verstuurt digitaal een machtiging, zodat u het stomamateriaal vergoed krijgt. In deze machtiging staan uw patiëntengegevens. De stomaverpleegkundige vraagt aan u of u daarmee akkoord gaat. Uw leverancier regelt de vergoeding rechtstreeks met de zorgverzekeraar. De kosten van de stomamaterialen gaan van het eigen risico af.

Thuiszorg 
Om u thuis te helpen bij de stomaverzorging vraagt de afdelingsverpleegkundige in overleg met u thuiszorg voor u aan. De transferverpleegkundige regelt dit voor u.

Controle-afspraak 
Als u naar huis gaat, krijgt u een afspraak mee voor controle bij de behandelend arts en de stomaverpleegkundige. Ook krijgt u van de afdeling een stomaboek mee. Hierin staan gegevens over de operatie en welk materiaal u gebruikt. U kunt hier ook uw eigen vragen in opschrijven voor de stomaverpleegkundige. We raden u aan dit boekje bij elk bezoek aan de stomaverpleegkundige of specialist mee te nemen. Veranderingen in materiaal of eventuele verzorgingsadviezen kunnen dan worden opgeschreven voor uzelf, de thuiszorgmedewerkers of medewerkers van het verzorgingshuis.
Neem bij bezoek aan de stomapoli altijd een stomazakje mee. Gebruikt u een tweedelig systeem, neem dan ook een huidplak mee. U hoeft het stomamateriaal van tevoren niet te wisselen. Dit doet de stomaverpleegkundige op de poli. 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: