Correctie van de bovenbenen
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Voor de operatie

Welke afspraken heeft u voor de operatie?

De verpleegkundige maakt voor u meerdere afspraken op dezelfde dag. Dit noemen we een gecombineerde afspraak.

Onderzoek naar BRMO

Voor de operatie onderzoeken wij of u bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) bij u draagt. De bekendste BRMO zijn MRSA en VRE. Ze worden ook wel ziekenhuisbacteriën genoemd. In het ziekenhuis zijn veel zieke mensen bij elkaar opgenomen. Hierdoor is de kans op verspreiding groot. Daarom zijn we extra voorzichtig en nemen we een aantal vragen met u door.

Tijdens het verpleegkundig spreekuur geeft de verpleegkundige u informatie over het dragen van drukkleding na de operatie van uw bovenbenen.

Apotheek

Een apothekersassistent neemt met u door welke medicijnen u gebruikt. Wilt u ervoor zorgen dat u een actueel overzicht van uw medicijnen bij u heeft? Dit kunt u opvragen bij uw apotheek. Vertel het ons ook als u medicijnen bij de drogist koopt en gebruikt.

Preoperatief onderzoek

De anesthesioloog bespreekt met u op welke manier u verdoofd wordt tijdens uw operatie. Ook krijgt u een lichamelijk onderzoek. De anesthesioloog schat in welke risico’s er aan uw operatie en de anesthesie verbonden zijn en hoe we deze risico’s kunnen beperken. Soms is de kennis van een andere arts nodig en stuurt de anesthesioloog u door naar bijvoorbeeld een internist of cardioloog.

Als alle onderzoeken klaar zijn, plannen we een datum voor uw operatie in. Hiervoor is het nodig dat uw arts, uw anesthesioloog en uzelf akkoord zijn met de operatie.

De anesthesioloog bespreekt ook met u welke medicijnen u op de dag van de operatie mag innemen en met welke medicijnen u van tevoren moet stoppen. De anesthesioloog vertelt u daarnaast wat u mag eten en drinken vóór de operatie.

Hoe bereidt u zich voor?

Medicijnen

Als u medicijnen gebruikt, is het belangrijk dat u dit aan de arts vertelt. Bepaalde medicijnen mag u een aantal dagen voor de operatie niet meer slikken. Antistollingsmiddelen of aspirine bijvoorbeeld.

Stoppen met roken

U mag minstens zes weken voor de operatie tot drie weken na de operatie niet meer roken. Roken vernauwt de bloedvaten. Hierdoor kunnen er problemen ontstaan bij de genezing van de wond.

Vervoer naar huis

Wij adviseren u van tevoren vervoer naar huis te regelen. Zelf autorijden na uw ontslag raden we absoluut af.

Meenemen naar het ziekenhuis

  • U neemt het volgende mee naar het ziekenhuis:
  • medicijnen die u gebruikt in de originele verpakking;
  • toiletspullen;
  • ochtendjas;
  • steun- of sportbeha;
  • voldoende ondergoed en comfortabele (nacht)kleding.

Wij raden u aan om uw sieraden en andere kostbaarheden thuis te laten. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk bij vermissing.

Wat gebeurt er voor de operatie?

U komt op de ochtend van de operatie naar het ziekenhuis. Eén à twee weken voor uw operatiedatum krijgt u van het opnamebureau de datum van uw opname. De opnamedatum kan afwijken van uw operatiedag. Als u eerder opgenomen wordt, heeft dit te maken met speciale voorbereiding op de
operatie. Dit kan nodig zijn als u bijvoorbeeld diabetes of een longziekte heeft.

Als u wel op de operatiedag wordt opgenomen, neemt u de werkdag ervoor zelf contact op met het ziekenhuis. U kunt hiervoor bellen met de afdeling Opnameplanning tussen 11.15 en 13.00 uur. U hoort dan op hoe laat u in het ziekenhuis moet zijn. Het telefoonnummer van de Opnameplanning is 088 - 005 7700.

Bij een algehele narcose is het belangrijk dat u uw contactlenzen uitdoet. Als u een gebitsprothese heeft, doet u die uit op de operatiekamer. U krijgt hiervoor een gebitsbakje mee naar de operatiekamer, waar uw gegevens op staan. Vlak voordat u naar de operatieafdeling gaat, krijgt u operatiekleding aan. Voor de operatie moeten uw oksels zijn onthaard. Dat mag u zelf doen. Het kan zijn dat u van de verpleegkundige medicijnen krijgt ter voorbereiding op de operatie.

Voordat u de operatiekamer in gaat, krijgt u in de voorbereidingsruimte een infuus. Via dit infuus geven we u vocht en medicijnen. Ook komt de plastisch chirurg daar langs om een werktekening voor de operatie op uw bovenbenen te maken. In de operatiekamer geeft de anesthesioloog de verdoving.

Tijdens de opname draagt u elastische kousen en krijgt u een prikje om trombose te voorkomen. Dit krijgt u elke dag totdat u weer op de been bent.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: