Getunnelde dialyselijn in de hals plaatsen

Risico's en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.

Mogelijke complicaties

Op de plaats waar geprikt is ontstaat soms een bloeduitstorting. Dit kan pijnlijk zijn maar verdwijnt na enkele dagen.

Complicaties door het aanprikken van het bloedvat

Om trombose (een stolsel in het bloed) te voorkomen plaatsen we de permanente dialysekatheter in een groter bloedvat. Soms slibt de ader of katheter tóch dicht door een bloedstolsel. De verpleegkundige of arts probeert het vat dan met bloedverdunners weer open te krijgen.
Er kan ook lucht kan via de dialysekatheter in het bloed komen. In heel kleine hoeveelheden is dit niet schadelijk
Kortdurend kunnen hartkloppingen ontstaan, doordat de dialysekatheter de hartklep raakt of omdat de dialysekatheter iets te diep in het hart ligt.
Op lange termijn kan de lijn minder goed gaan werken, omdat er in de bloedbaan een soort vliesje omheen gevormd wordt (fibrine sheath). Hiervoor is het soms nodig de lijn te wisselen.

Infecties

De procedure vindt plaats onder steriele omstandigheden. Dit betekent dat de punctieplaats voor start van de procedure ruim wordt gedesinfecteerd en dat er steriele materialen en doeken worden gebruikt. Het risico op een eventuele infectie is klein.

We adviseren u de aandachtspunten zoals genoemd onder het hoofdstukje Na het onderzoek goed door te lezen en bij het vermoeden dat bij u een ontsteking is ontstaan direct contact op te nemen met uw behandelend arts via de afdeling dialyse (tel. 088 – 005 6635, dag en nacht bereikbaar).

Nabloeding

Er is een geringe kans op het ontstaan van een bloeding op de plaats waar geprikt wordt.

We adviseren u de aandachtspunten zoals genoemd onder het hoofdstukje Na het onderzoek goed door te lezen en bij het vermoeden dat bij u een bloeding is ontstaan direct contact op te nemen met uw behandelend arts via de afdeling dialyse (tel. 088 – 005 6635, dag en nacht bereikbaar).

Medicatie

Om pijnklachten te verminderen krijgt u paracetamol. Als u allergische bent voor paracetamol, wilt u dit aan uw behandelend arts melden?
Om goed te kunnen ontspannen krijgt u voor start van de procedure Oxazepam.

Contrastmiddel

Het kan zijn dat we tijdens het onderzoek jodiumhoudend contrast gaan gebruiken om een bloedvat zichtbaar te maken. Dit is niet altijd nodig.
De moderne jodiumhoudende contrastmiddelen geven zelden bijwerkingen.

Het contrastmiddel dat we gebruiken kan leiden tot een allergische reactie. De kans hierop is zeer klein. De risico’s zijn groter als u in het verleden al eens een allergische reactie op jodiumhoudend contrast heeft gehad. Dit willen we uiteraard graag voor de start van het onderzoek weten.
Als u in het verleden een allergische reactie op contrast heeft gehad, dan zullen wij u doorverwijzen naar de contrastpoli. Daar zal de internist met u bespreken welke voor- en nazorg voor u nodig is om het onderzoek veilig uit te voeren.

Echografie

Het echo-onderzoek wordt uitgevoerd met geluidsgolven. Deze geluidsgolven kunnen we niet horen en zijn niet schadelijk voor het lichaam.

Röntgenstraling

We gebruiken voor het onderzoek niet meer röntgenstraling dan nodig is voor het maken van kwalitatief goede opnames. De kans op schadelijke effecten is klein, ook als u meerdere röntgenonderzoeken heeft ondergaan.

Lees meer over straling

 Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap wordt het onderzoek bij voorkeur niet gedaan, tenzij er dringende redenen zijn.
Als u borstvoeding geeft, wilt u dit dan voor de start van het onderzoek aan ons melden?

Lees meer over Zwangerschap en Borstvoeding bij een radiologisch onderzoek

 

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via:

Komt u op bezoek bij uw naaste?

Draag dan een mondneusmasker.

De mondneusmaskers zijn gratis te verkrijgen bij de hoofdingang van ons ziekenhuis en op alle verpleegafdelingen.

Namens onze patiënten: dank voor uw medewerking!