Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Getunnelde dialyselijn in de hals plaatsen

Uw arts heeft met u besproken dat er een getunnelde dialyselijn in de hals wordt geplaatst op de afdeling Radiologie van Ziekenhuis Rijnstate, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u hoe de procedure verloopt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Let op!

Om het onderzoek optimaal en veilig uit te kunnen voeren is voor dit onderzoek speciale voorbereiding en nazorg nodig. 

Leest u daarom de voorbereiding en de nazorg goed door. Ook zijn er na de plaatsing leefregels, die belangrijk zijn om op te volgen.

Opname

Voor dit onderzoek wordt u opgenomen in het ziekenhuis. Van de afdeling Opnameplanning krijgt u apart bericht op welke afdeling en hoe laat u in het ziekenhuis wordt verwacht.

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de opnamebalie. Na aanmelding gaat u naar een verpleegafdeling.

Het tijdstip dat wordt getoond bij uw afspraak is niet het tijdstip waarop het onderzoek wordt uitgevoerd. We bellen kort voor start van het onderzoek naar de verpleegafdeling als u aan de beurt bent.

Wat is een getunnelde dialyselijn (Tesiokatheter)?

Een getunnelde dialyselijn, ook wel permacath of Tesiokatheter genoemd, is een dun en hol slangetje van ongeveer 20 cm dat in een ader wordt geplaatst. Deze katheter blijft langere tijd zitten en gaat gebruikt worden voor het dialyseren van bloed (het met een kunstnier verwijderen van afvalstoffen uit het bloed) als de nieren niet goed werken. Het dialyseapparaat kan hierop worden aangesloten.

De Tesiokatheter bestaat uit 2 katheters die in de halsader worden ingebracht.

De katheters worden vanuit de hals onder de huid geschoven en komen ongeveer 10 cm lager op de borst uit de huid tevoorschijn. Dit wordt gedaan om de katheters vast te laten groeien en om infectie tegen te gaan.

De Tesiokatheter kan langere tijd (meestal meerdere maanden) blijven zitten. Voor uitleg over de katheter verwijzen we naar de informatie die u van uw nefroloog heeft gekregen.

Lees aub de informatie over de voorbereiding, de uitvoering van het onderzoek en de nazorg na de plaatsing goed door.

Verslag

De radioloog maakt een verslag van de procedure. Het verslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u voor controle van de lijn terug komt. 

Een week na het onderzoek kunt u zelf de uitslag lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

  • Rijnstate, afdeling Radiologie: 088 - 005 7795 
  • Rijnstate, afdeling Dialyse: 088 - 005 6635 
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: