Liposuctie
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand
Laatste informatie over het coronavirus

Voor de operatie

Welke afspraken heeft u voor de operatie?

Apotheek

Een apothekersassistent neemt met u door welke medicijnen u gebruikt. Wilt u ervoor zorgen dat u een actueel overzicht van uw medicijnen bij u heeft? Dit kunt u opvragen bij uw apotheek. Vertel het ons ook als u medicijnen bij de drogist koopt en gebruikt.

Preoperatief onderzoek

De anesthesioloog bespreekt met u op welke manier u verdoofd wordt tijdens uw operatie. Ook krijgt u een lichamelijk onderzoek. De anesthesioloog schat in welke risico’s er aan uw operatie en de anesthesie verbonden zijn en hoe we deze risico’s kunnen beperken. Soms is de kennis van een andere arts nodig en stuurt de anesthesioloog u door naar bijvoorbeeld een internist of cardioloog.

Als alle onderzoeken klaar zijn, plannen we een datum voor uw operatie in. Hiervoor is het nodig dat uw arts, uw anesthesioloog en uzelf akkoord zijn met de operatie.

De anesthesioloog bespreekt ook met u welke medicijnen u op de dag van de operatie mag innemen en met welke medicijnen u van tevoren moet stoppen. De anesthesioloog vertelt u daarnaast wat u mag eten en drinken vóór de operatie.

Onderzoek naar BRMO

Voor de operatie onderzoeken wij of u bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) bij u draagt. De bekendste BRMO zijn MRSA en VRE. Ze worden ook wel ziekenhuisbacteriën genoemd. In het ziekenhuis zijn veel zieke mensen bij elkaar opgenomen. Hierdoor is de kans op verspreiding groot. Daarom zijn we extra voorzichtig en nemen we een aantal vragen met u door.

Hoe bereidt u zich voor?

Zorg dat u zich houdt aan de instructies die u bij uw bezoek aan de anesthesioloog heeft ontvangen. Bijvoorbeeld over medicijngebruik en het nuchter zijn voor de operatie.

Medicijnen

Als u medicijnen gebruikt, is het erg belangrijk dat u dat vertelt. Bepaalde medicijnen (met name bloedverdunners, aspirine en APC) mag u een aantal dagen voor de operatie niet meer slikken.

Roken

Ook moet u minstens zes weken voor de operatie tot drie weken erna stoppen met roken. Roken vernauwt de bloedvaten, waardoor problemen bij de genezing van de wond kunnen ontstaan.

Strakke kleding

Voor de operatie heeft u strak zittende kleding nodig. Deze kleding wordt niet door het ziekenhuis verstrekt en moet u dus zelf kopen. De verpleegkundig consulent kan u hierover informatie geven. Hiervoor kunt een afspraak maken bij het verpleegkundig spreekuur.

Vervoer naar huis

Regelt u van tevoren vervoer naar huis. Zelf rijden na de operatie raden wij absoluut af.

Wat gebeurt u er voor de operatie?

U komt op de ochtend van de operatie naar het ziekenhuis. Eén à twee weken voor uw operatiedatum krijgt u van het opnamebureau de datum van uw opname. De opnamedatum kan afwijken van uw operatiedag. Als u eerder opgenomen wordt, heeft dit te maken met speciale voorbereiding op de operatie. Dit kan nodig zijn als u bijvoorbeeld diabetes of een longziekte heeft.

Als u wel op de operatiedag wordt opgenomen, neemt u de werkdag ervoor zelf contact op met het ziekenhuis. U kunt hiervoor bellen met de afdeling Opnameplanning tussen 11.15 en 13.00 uur. U hoort dan op hoe laat u in het ziekenhuis moet zijn. Het telefoonnummer van de Opnameplanning is 088 - 005 7700.

Vlak voor u naar de operatieafdeling gaat, krijgt u operatiekleding aan. Voor de operatie moeten uw oksels onthaard zijn. Dit mag u zelf doen. Het kan zijn dat de verpleegkundige u medicijnen geeft ter voorbereiding op de operatie. Hierna brengt de verpleegkundige u met bed naar een ruimte bij de operatiekamer. In deze voorbereidingsruimte krijgt u een infuus. Via dit infuus geven we u vocht en medicijnen. De plastisch chirurg maakt op uw lichaam een werktekening voor de operatie. In de operatiekamer geeft de anesthesioloog de verdoving..

Liposuctie vindt meestal plaats onder volledige narcose. Als u contactlenzen heeft, is het belangrijk dat u die vooraf uitdoet. Als u een gebitsprothese heeft, doet u die uit op de operatiekamer. U krijgt u hiervoor een gebitsbakje mee naar de operatiekamer, waar uw gegevens op staan.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: