Sterftecijfers
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Vergelijken van sterftecijfers

Vergelijking tussen ziekenhuizen is nog niet mogelijk

De HSMR en SMR maken geen kwaliteitsverschillen tussen ziekenhuizen duidelijk. Naast de verschillen in de wijze waarop in Nederlandse ziekenhuizen de patiëntkenmerken worden geregistreerd en gecodeerd, zijn er nog andere aspecten die vergelijking moeilijk maken. Zo zijn bijvoorbeeld ook verschillen in het verwijsbeleid vanuit verpleeghuizen naar ziekenhuizen en vanuit de ziekenhuizen naar hospices niet meegewogen in de totstandkoming van de HSMR en de SMR, evenals het feit of patiënten die al reanimerend het ziekenhuis binnenkomen, worden meegeteld. Correcties voor onder andere behandelbeperkend beleid of specifieke ziekenhuisfuncties zijn nog niet in de methodiek verwerkt. Bij de gestandaardiseerde sterftecijfers per diagnosegroep gaat het bovendien om een relatief kleiner aantal patiënten, wat vergelijking nog moeilijker maakt.

Rekenmodel in ontwikkeling

Het rekenmodel zelf is ook in ontwikkeling. Zo kunnen nog niet alle variabelen die mogelijk relevant zijn voor de berekening van het sterftecijfer worden geregistreerd, zoals de algemene conditie en de weerstand van de patiënt, erfelijke factoren of de ernst van ziektebeelden als een beroerte, die het behandelingsresultaat beïnvloeden.

Sterftecijfers ook niet gecorrigeerd naar wens van de patiënt

De huidige sterftecijfers houden geen rekening met de mate waarin ziekenhuizen aan patiënten de gelegenheid bieden op een menswaardige manier te sterven. Rijnstate biedt patiënten uitgebreide begeleiding in de laatste fase van het leven, ook als de patiënt ervoor kiest in het ziekenhuis te overlijden. Dit doen wij onder andere door de inzet van een palliatief consultteam. Deze vorm van zorg vindt niet in alle ziekenhuizen plaats. De nu gepubliceerde sterftecijfers houden geen rekening met dit beleid en geven daarmee mogelijk een vertekend beeld.

Waarom publiceert Rijnstate haar sterftecijfers?

We streven naar volledige openheid over de kwaliteit van haar zorg. De gegevens die wij hebben over onze kwaliteit is van oudsher echter erg gericht op het intern zichtbaar maken van verbetermogelijkheden. Deze gegevens worden steeds meer opgevraagd om ook als keuze-informatie te dienen voor patiënten. In veel gevallen levert dit informatie op die moeilijk te begrijpen is en die niet te gebruiken is voor een betrouwbare vergelijking tussen ziekenhuizen. Dit is aan de orde bij de HSMR en nog sterker bij de SMR-cijfers. Veel liever voorzien wij onze patiënten van informatie waarmee ze daadwerkelijk worden geholpen in het maken van hun keuze voor een zorgverlener en/of een behandeling.

Beter kunnen kiezen

We publiceren onze sterftecijfers om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar informatie en omdat we erop vertrouwen dat de publicatie van deze cijfers de ontwikkeling naar betrouwbare keuze-informatie versnelt. Totdat ziekenhuizen een goede manier hebben ontwikkeld om volledig en begrijpelijk inzicht te geven in de kwaliteit van zorg, presenteren we zo veel mogelijk kwaliteit-gerelateerde gegevens op onze website, zoals de score op verschillende kwaliteitsindicatoren. We laten hierbij de opvattingen, verwachtingen en de beoordeling van patiënten zelf over hun ziekte en behandeling leidend zijn.

Wat doet Rijnstate zelf?

Rijnstate zet zich uiteraard zelf ook actief in om de kwaliteit van de sterftecijfers verder te verbeteren. Zo doen we onder andere onderzoek naar de sterfte binnen 30 dagen na ontslag uit het ziekenhuis, onderzoek naar de reden van heropnamen en onderzoek naar de invloed van het palliatief beleid op de hoogte van het sterftecijfer.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: