Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Slikvideo met logopedie

Uw arts heeft met u besproken dat er een slikvideo wordt gemaakt op de afdeling Radiologie van Ziekenhuis Rijnstate, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek maakt het mogelijk om röntgenfoto's met filmopnames te maken van het bovenste gedeelte van de slokdarm. Om de slikfunctie zichtbaar te maken gebruiken we een contrastvloeistof.

Voorbereiding

  • Wilt u bijgevoegde vragenlijst ingevuld meenemen naar het onderzoek?
  • Wilt u een (belegde) boterham meenemen naar het onderzoek?
  • U hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te zijn.

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek kunt u geen oorbellen, kettingen e.d. dragen.

In de onderzoekskamer gaat u tegen het röntgenapparaat zitten. De laborant helpt u om de juiste houding aan te nemen, U krijgt een beker met contrastmiddel en neemt een slok in de mond. U wacht met doorslikken tot de radioloog dit aan u vraagt. Tijdens het slikken en het dalen van het contrastmiddel naar de maag maakt de radioloog opnames vanuit verschillende richtingen.

Eventueel wordt aanvullend gevraagd uw meegebrachte voedsel te eten om te zien waar het slikprobleem zich voordoet. Om het zichtbaar te maken wordt het voedsel even in een contrastmiddel gedoopt.
Soms worden er extra foto's gemaakt met ander voedsel of met een ander contrastmiddel. De logopedist geeft zo nodig aanwijzingen voor uw houding.

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Nazorg

Voor dit onderzoek is geen nazorg nodig

Risico's en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.

Lees meer over röntgenstraling.

Röntgenstraling

We gebruiken voor het onderzoek niet meer röntgenstraling dan nodig is voor het maken van kwalitatief goede opnames. De kans op schadelijke effecten is heel klein, ook als u meerdere röntgenonderzoeken heeft ondergaan.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap wordt het onderzoek bij voorkeur niet gedaan, tenzij er dringende redenen zijn. Meldt u daarom a.u.b. voor het onderzoek als u zwanger bent of denkt te kunnen zijn.

Borstvoeding is geen probleem.

Lees meer over röntgenstraling in de zwangerschap.

Uitslag

De radioloog beoordeelt de foto's, eventueel samen met de logopedist. Het verslag wordt naar uw behandelend arts verstuurd. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Enkele dagen na het onderzoek kunt u zelf het verslag van de radiologische procedure lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologisch onderzoek).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Radiologie van Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.
Rijnstate Arnhem, afdeling Radiologie: 088 - 005 7795

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: