Punctie CT geleid
Patiënt en radiodiagnostisch laborant bij CT-apparaat

Hoe bereidt u zich voor op het onderzoek?

Stollingsziekte

  • Als u een stollingsziekte heeft: bespreek dit van te voren aan de arts die dit onderzoek heeft aangevraagd.

Medicatie

  • Als u antistollingsmedicatie gebruikt: antistollingsmedicatie moet in overleg met de arts die dit onderzoek heeft aangevraagd tijdelijk worden gestopt
  • Overige medicijnen kunt u blijven gebruiken zoals u gewend bent
  • Neem een actueel medicatie-overzicht mee naar het ziekenhuis

Bloed prikken

  • Maximaal 24 uur voor start van het onderzoek moet u bloed laten prikken
  • Als de bloedwaarden niet goed genoeg zijn, kan het zijn dat het onderzoek uitgesteld moet worden

Opname

  • Voor de behandeling is het nodig dat u in het ziekenhuis wordt opgenomen. Uw behandelend arts bespreekt met u hoe lang dat nodig is.
  • De afdeling Opnameplanning neemt binnenkort contact met u op en geeft aan op welke afdeling u wordt opgenomen en hoe laat u in het ziekenhuis wordt verwacht.

Eten en drinken

  • Voor dit onderzoek mag u eten en drinken zoals u gewend bent 
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: