Punctie CT geleid
Patiënt en radiodiagnostisch laborant bij CT-apparaat

Hoe gaat het onderzoek? En hoe gaat de nazorg?

Voorbereiding op de verpleegafdeling

Op de verpleegafdeling krijgt u een speciaal jasje, dat u tijdens het onderzoek kunt dragen.
U wordt in bed naar de afdeling Radiologie gebracht.

Het onderzoek

In de CT-kamer helpt de laborant u om in de juiste houding op de onderzoekstafel te gaan liggen. Meestal is dat in buikligging. Zo nodig wordt u in deze houding ondersteund met kussens of banden. Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek niet van houding verandert en stil blijft liggen.
Eerst wordt een CT gemaakt om de plaats te bepalen waar de radioloog het beste kan prikken. Voor het maken van de scans schuift de onderzoekstafel door grote ronde opening in de scanner. U hoort duidelijk het geluid van de röntgenbuis, die snel ronddraait. Vaak worden er meerdere series/scans gemaakt. Na iedere serie opnames kunt u even ontspannen, maar u moet wel in dezelfde houding blijven liggen.

Om goed schoon te werken wordt de huid rondom de prikplek gedesinfecteerd en afgedekt met een steriele doek of steriele "plakker". De radioloog verdooft de huid en maakt daarna een klein sneetje in de huid, om het prikken te vereenvoudigen. Als de naald is ingebracht wordt een controlescan gemaakt om te beoordelen of de naald op de juiste plaats zit. Dit wordt herhaald tot de naald exact goed is geplaatst. Nu wordt via de naald kleine "hapjes" weefsel weggenomen. Ook nu is het belangrijk dat u goed stil blijft liggen, in dezelfde houding. Na een laatste controle-CT wordt de naald verwijderd.

Hoelang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer 30 tot 60 minuten.

Op de verpleegafdeling

Na het onderzoek gaat u in bed terug naar de verpleegafdeling, en moet u enkele uren bedrust houden. De verpleegkundige zal u in deze uren regelmatig controleren. Op de verpleegafdeling wordt met u besproken wanneer u weer naar huis mag. Soms is het nodig dat u de nacht in het ziekenhuis moet blijven

Nazorg

 • Na afloop van het onderzoek moet u enkele uren bedrust houden. De verpleegkundige zal u regelmatig controleren, en vertelt u wanneer u naar huis mag.
 • Wij adviseren u tot 48 uur na de punctie rustig aan te doen: niet sporten en niet zwaar tillen.
 • Het kan zijn dat de prikplek na afloop van het onderzoek pijnlijk is. U kunt de verpleging vragen om medicatie tegen de pijn.
  Thuis kunt u paracetamol innemen (maximaal 4x per dag, 1000 mg per keer).
 • Soms wordt er een controlefoto gemaakt.

Complicaties

Op de prikplek kan een bloeding of een ontsteking ontstaan. Als u in de uren/dagen na de behandeling één van de onderstaande klachten krijgt, neemt u dan direct contact op met uw behandelend arts. Buiten kantoortijden kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Spoedeisende Hulp van Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem (tel. 088 - 005 6680).
De klachten die kunnen duiden op een bloeding of ontsteking zijn:

 • Duizelig worden of "zich niet goed voelen"
 • Ernstige pijn, met name rondom de prikplek
 • De prikplek wordt rood, warm of erg dik
 • Meer dan 38°C koorts

Als u in de long bent geprikt:

 • is er kans op het ontstaan van een "klaplong". Daarom wordt na een uur een controlefoto van uw longen gemaakt
 • het kan zijn dat u na afloop bloed ophoest. Dit is normaal. Probeer dit niet tegen te houden. Als u meer dan een half kopje bloed ophoest, meldt u dit dan aan de verpleegkundige.
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: