Punctie CT geleid
Patiënt en radiodiagnostisch laborant bij CT-apparaat

Risico's en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.

Mogelijke complicaties

Op de plaats waar geprikt is ontstaat soms een bloeduitstorting. Dit kan pijnlijk zijn maar verdwijnt na enkele dagen.

Infecties

De behandeling vindt plaats onder steriele omstandigheden. Dit betekent dat de punctieplaats voor start van de procedure ruim wordt gedesinfecteerd en dat er steriele materialen en doeken worden gebruikt. Het risico op een eventuele infectie is klein.
We adviseren u de aandachtspunten zoals genoemd onder het hoofdstukje Nazorg goed door te lezen en bij het vermoeden dat bij u een ontsteking is ontstaan direct contact op te nemen met uw behandelend arts of de Spoedeisende Hulp.

Nabloeding

Er is een geringe kans op het ontstaan van een bloeding op de plaats waar geprikt wordt.
We adviseren u de aandachtspunten zoals genoemd onder het hoofdstukje Nazorg goed door te lezen en bij het vermoeden dat bij u een bloeding is ontstaan direct contact op te nemen met uw behandelend arts of de Spoedeisende Hulp.

Extra mogelijke complicaties bij een longpunctie

  • Het kan zijn dat u na afloop bloed ophoest. Dit is normaal. Probeer dit niet tegen te houden. Als u meer dan een half kopje bloed ophoest, meldt u dit dan aan de verpleegkundige.
  • Bij een longpunctie is er een kans op een bloeding in de longen en/of er kan er een klaplong ontstaan. Afhankelijk van de ernst en hoe het verloopt, kan het zijn dat we u hiervoor langer moeten opnemen. Mogelijk moet er nog een ingreep plaatsvinden om de bloeding te stoppen of bij een klaplong om de long weer te laten ontplooien.

Röntgenstraling

We gebruiken voor het onderzoek niet meer röntgenstraling dan nodig is voor het maken van kwalitatief goede opnames. De kans op schadelijke effecten is klein, ook als u meerdere röntgenonderzoeken heeft ondergaan.

Lees meer over straling

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap wordt het onderzoek bij voorkeur niet gedaan, tenzij er dringende redenen zijn.

Borstvoeding is geen probleem.

Lees meer over Zwangerschap en Borstvoeding bij een radiologisch onderzoek

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via:

Komt u op bezoek bij uw naaste?

Draag dan een mondneusmasker.

De mondneusmaskers zijn gratis te verkrijgen bij de hoofdingang van ons ziekenhuis en op alle verpleegafdelingen.

Namens onze patiënten: dank voor uw medewerking!